90540. lajstromszámú szabadalom • Eljárás trágyaként használható alkáli-dikálciumfoszfát előállítására

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 116-én. . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 90540. SZÁM. X/h. OSZTÁLY. Eljárás trágyaként használható alkálidikálcium-foszfát előállítására. Rhenania Verein Chemischer Fabriken A.-G. Aachen. A bejelentés napja 1925. évi március hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi március hó 21-ike. Ismeretes foszforiteket pirogén úton fel­tárni, pl. azáltal, hogy ezeknek keverékeit alkáliföldfémek vegyületeivel, pl. kálcium­karbonáttal, vagy marómésszel, alkáli-5 vegyületekkel, pl. szódával, hamuzsírral, aJkáliszilikátckkal és hasonló anyagokkal zsugorodási vagy olvadási hőmérsékle­tükre felhevítjük. Minthogy ennél az el­járásnál igyekeztek a foszforsavat olyan 10 vegyület alakjában előállítani, mint a Thomasliszt (tetrakáleiumfoszfát), külö­nösen nagy súlyt fektettek az alkáliföld­vegyületek jelenlétére, míg az alkálisók hozzáadása legtöbbször csupán az olvadás­ig pont leszállítását célozta. Ezen ismert el­járásoknak, melyek általában kb. 17% ' összfoszforsavtartalmú termékekhez vezet­tek, többek között megvan az a hátrá­nyuk, hogy az ajánlott keverékek arány-20 lag alacsony olvadáspontja a gyártásnál súlyos műszaki nehézségeket okoz. A találmány szerint trikálciumfoszfátot kovasavval és alkálisókkal feltárási hő­mérsékletre, pl. 1200 fokra felhevítve, al-25 kálidikaleiumfoszfátot, pl. Na2 0. 2 CaO. P2 05 -öt állítunk elő. Szóda alkalmazásánál a reakció pl. a következő egyenlet szerint folyik le: 2Ca,(POj, -f Si02 + 2Na2 C03 = = 2{Na,Ó. 2CaO. Ps 08 )-j-2Ca0 .SiCVf 2C0a 30 A reakciókeveréket eszerint úgy kell összeállítani, hogy a kovasav 1 mol. CaO-t orthoszilikát képződése közben elvon a trikalciumfoszfátból és helyette 1 mol. alkalioxid lép be a foszfátkomplexbe. 35 Természetes foszforitek feldolgozásánál, amelyek trikalciumfoszfát . mellett még mas CaP2 -t mészvegyületeket is, pl. CaC03 -t, stb. tartalmaznak, megállapítot­tuk, hogy a mészvegyületek az eddig is­mert eljárásokkal ellentétben, a feltárást 40 gátolólag hatnak. Ezen hátrányt a talál­mánnyal oly módon küszöböljük ki, hogy a kovasavat olyan mennyiségben adagol­juk, hogy a nem a foszforsavhoz kötött mész is 2Ca0.Si02 alakjában lesz lekötve. 45 Az előzők értelmében a találmány sze­rint feldolgozandó keverékek úgy állítan­dók össze, hogy a kovasav és az összes le­kötendő mész molekuláris viszonya kb. 1:2 legyen, míg az alkálioxid molekoláris 50 viszonya a foszforsavanhidridhez kb. 1:1. A foszfátkőzetben jelenlevő kovasavat, akár szabad, akár kötött alakban van az, tekintetbe kell venni. A hozzáadandó kovasav homok, szilikátok stb. alakjában 55 adagolható. Az alkáliákat pedig pl. alká­lisók, előnyösen karbonátjaik, pl. szóda és hamuzsír, vagy pedig szulfátjaik, pl. nátriumszulfát és káliumszulfát alakjá­ban adagolhatjuk. Alkálioxid feleslege 60 megengedhető, de nem gazdaságos. A feltárásához szükséges kovasavat elő­nyösen kovasavban dús foszforitek alak­jában visszük be a folyamatba. Kovasav­szegény, de pl. kalciumkarbonátban dús 65 íoszforiteknek kovasavdús foszforitekkel való keverésével könnyen sikerül a kova­savnak a mészhez való megfelelő arányát elérni. Vas és timföldtartalmú foszforitek feldolgozásánál a keverékek összeállítása- 70 kor figyelembe veendő, hogy a vas és a timföld kalciumaluminát vagy kalcium­ferrit képződése folytán a kovasavat he­lyettesíteni képesek.

Next

/
Thumbnails
Contents