90532. lajstromszámú szabadalom • Hűtőszkrény

Megjelent 193Q . évi augusztus hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90532. SZÁM. — XVIII/c. OSZTÁLY. Hűtő szekrény. Klemencz Frigyes pincér és Lőrincz Zakariás asztalosmester Rákospalota. A bejelentés napja 1925. évi május hó 5-ike. Az eddig használt hűtőszekrényeknek az volt a hátrányuk, hogy a jégtartóláda megtöltése nagyon körülményes volt, ren­desen fel kellett ebből a célból nyitni a 5 szekrény fedelét és töltés közben sokszor nedvesség jutott az élelmiszerekre is. Ezenkívül a jégzsák oly nagy helyet fog­lalt el a szekrény belsejében, hogy az élelmiszerek nehezen voltak miatta el-10 helyezhetők. E hátrány kiküszöbölődik a találmány szerinti hűtőszekrény alkalmazásával, minthogy ennél a szekrény aljában egy kihúzható fiók van jégtartóláda gyanánt 15 kiképezve. A találmány a csatolt rajzon példakép­pen felvett foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a hűtőszekrény távlati képe az alsó íiók kihúzott helyzetében, a 20 2. ábra pedig a hűtőszekrény kereszt­metszete. Az (a) hűtőszekrény alsó részében a ki­húzható (b) fiók van elrendezve, amely jégtartóláda gyanánt van kiképezve, te- 25 hát bádogbéléssel ós tartóráccsal van el­látva. A jéggel való megtöltésnél nem kell a szekrény fedelét felnyitni, hanem csak az alsó szekrényt húzzuk ki, úgyhogy ki van zárva, hogy töltésnél nedvesség jut- 30 hasson a szekrényben levő élelmiszerek­hez. Szabadalmi igény: Hűtőszekrény azáltal jellemezve, hogy az alsó részében jégtartóláda gyanánt ki- 35 képzett kihúzható fiók van elrendezve. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest..

Next

/
Thumbnails
Contents