90435. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidroxikok és karbonátok előállítására

Megjelent lí)165. évi augusztus li ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 90435. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás hidroxidok és karbonátok előállítására. Dr. Buchner Max igazgató Hannover-Kleefeld. A bejelentés napja 1925. évi junius hól2-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi juniua hó 14-ike. A találmány tárgya hidroxidok ós kar­bonátok, még pedig oldható hidroxidok és karbonátok előállítása fluoridokból, mely eljárásnál a fluosridok átalakítására 5 oly karbonátokat, vagy hidroxidokat használunk, mélyek lúgja oldhatatlan fluor vegyületet szolgáltat. Az átalakításit a találmány értelmében magasabb hőmér­sékleten és nyomás alkalmazásával, még 10 pedig kevés víz jelenlétében, rendszerint az oldásra elégtelen, tehát legfeljebb oly vízmennyiség jelenlétében eszközüljük, mely éppen csali telített oldathoz vezeit. Natriumfluoridot pl. földalkalihidroxid-15 dal, vagy földalkalikarbonattal, kevés víz jelenlétében 80° C hőmérsékleten cél­szerűen autoklavban kezeljük. Erre való tekintettel magasabb hőmérsékleteket is alkalmazunk, hogy kényelmesen több at-20 moszférát kitevő nyomásit érhessünk el. Natriumflu orid és szénsavas mész szá­mára, az, új eljárás a 2NaFl (CaC08 = Na2 COs ) CaF2 képlet szerint szódához vezet. A sajátos 25 munkafeltételek ugyanis meglepő módon teljes átalakítást eredményeznek. Kevés vízzel való dolgozás esetében a szóda egy része azonnal kiválik. A kapott szóda el­különítése a folypáttól kevés víz, segélyé-80 vei sikerül. Az új eljárás általánosan érvényes mindenféle hidroxidok és karbonátok ós a megfelelő, egyébként tetszőleges kiindu­lási anyagólt számára. 35 Karbonátok előállítására, különösen pe­dig szóda nyerésére az eljárás különleges foganatosítási módja abban áll, hogy az átalakításit szénsav jelenlétében foganato­sít juk. Ezáltal a kiválásit még gyorsít­juk, ezenkívül pedig túlnyomás létesíté- 40 sének külön lehetősége is adódili. Szabad szénsav helyett oly anyagoklat, is használhatunk, melyekről szénsav válik le, amilyenek pl. a bikarbonátok. Oly módon is eljárhaitunik, hogy a 45 szénsavmennyiség bikarbonát, pl. nat­riiumbikarbonát képzésére elégségeisi Ez­által még magasabb koncentrációk vál­nak lehetségessé. A nyomás csökkentése alkalmával a szénsav kifuvatik és szóda 50 keletkezik. Ezen esetben kélt fázisban dol­gozunk, pl. a bikarbonátképzést alacsony, a szódává való megbontást pedig maga­sabb hőmérsékleten eszközöljük. Szabadalmi igények: 55 1. Eljárás hidroxidok és karbonátok elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy fluoridokat oly karbonátok és hidroxi­dok segélyével, melyek oldhatatlan fluoridot képesek szolgáltatni, maga- 60 sabb hőmérsékleten és nyomási alkal­mazásával alakítunk át, 2. Az 1. igény szerinti eljárás foganatosí­tási módja, azáltal jellemezve, hogy az oldásra, elégtelen folyadékmennyiséggel, 65 vagy legfeljebb telített oldattal dol­gozunk. 3. Az 1. és 2. igény szerinti eljárás foga­natosítási módja karbonátok előállítá­sára, azáltal jellemezve, hogy a reak- 70 ciót szénsav vagy leválás által szénsa­vat szolgáltató vegyületek jelenlétében foganatosítjuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents