90400. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémek desoxidálására és oxidálódás elleni védelmére

Megjelent 1930 . évi augusztus hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI KIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90400. SZÁM. — Xll/d. OSZTÁLY. Eljárás fémek desoxidálására és oxidálódás elleni védelmére. Heuse Emil mérnök Kolseheid Aachen m. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 5-ike. A találmány tárgya eljárás ömleszték alakjában levő oly iémeknek és ötvözetek­nek, melyek szénnel szemben indifferen­sen viselkednek, a levegő oxigénje elleni 5 megvédésére és a már megtörtént oxidá­ció visszaképzósére. Oly fémek, melyek ömlesztett alakban oxidálódnak és a keletkezett oxigénvegyü­leteket feloldják, a beolvasztásnál a le-10 vegő oxigénjének behatása ellen csak igen nehezen védhetők meg. Ismeretes ugyan több eljárás, melyek célja a cseppfolyós fém oxidálódásának megakadályozása, illetve az oxidált fém 15 redukálása. Ezen eljárásoknál vagy, az ömlesztékeket redukálóan beállított tüze­lési gázok hatásának teszik ki, vagy az ömlesztékhez oly metalloidokat vagy fémeket, mint amilyenek pl. a P, Mg, Al, 20 Zn adnak, melyeknek az oxigénhez képest igen nagy kémiai affinitásuk van. Ezen eljárások azonban nem mindenütt alkalmazhatók. Oly fémeket vagy ötvözeteket, melyek-25 nek alacsony elgőzösödési pontjuk van, nem lehet nagy felületű ömlesztő fürdők­ben, amilyenek a tüzelési gázok útján való kezeléshez szükségesek, beolvasztani. Ezért az ilyen ömlesztékek redukálóan 30 beállított tüzelési gázokkal való kezelésre alkalmatlanok. Ha továbbá a fémeknél és ötvözeteknél az összetétel nagy tisztasága fontos, akkor a fent példaképen felsorolt elemek hozzáadása is lehetetlen. A hozag 85 mennyiségét ugyanis nem lehet úgy sza­bályozni, hogy a hozag később a fémben ne legyen feleslegben jelen és a maga ré­széről a fém vagy ötvözet mechanikai tulajdonságait károsan ne befolyásolja. A faszén sem ad teljes védelmet az oxi- 40 dálódás ellen és szintén azzal a veszély lyel jár, hogy az ömlesztékbe káros anya­gok jutnak. A faszén pórusaiba tudva­levőleg mas anyagokon, mint pl. hidro­génen kívül, elemi oxigén van bezárva. 45 Ezért faszén alkalmazásánál az ömlesz­tékbe épen a nem kívánatos oxigént visz­szük be, egészen eltekintve attól, hogy a faszénhez kevert egyéb anyagokat, pl hidrogént a folyékony fémek, számos 50 esetben káros vegyületekké oldják fel. Az említett hátrányok elkerülésére a találmány értelmében oly fémek desoxi­dálását és tökéletes védelmét, melyek szénnel szemben indifferensek, azáltal ér- 55 jiik el, hogy a fémet fenyőkorommal vagy hasonló természetű szénnel kever­jük össze ós fedjük be. A fenyőkorom tiszta, elemi szén a leg­finomabb elosztásban. A nagy tisztaság 60 mellett nagy fontosságú a finom elosztás is, mely mesterségesen porított testekkel (pl. faszénnel) még csak megközelítőleg sem érhető el. A cseppfolyós fémnek a korommal való összekeverésénél az öm- 65 lesztéknek lehetőleg minden egyes része a redukálóan ható szénnel jut érintke­zésbe. Ennek következtében a szén a fém­oxidokat erélyesen redukálhatja. Teljesen ki van zárva, hogy az ömlesztékbe a ko- 70 rommal együtt káros fertőzmények jut­hassanak. Már a cseppfolyós fémnek a korommal való összekeverése útján is hatályos des­oxidálást érünk el. A hatás tökéletességét 75 még azáltal biztosíthatjuk, hogy az öm­lesztőket védő fenyőkoromréteggel be­fedve hevítjük a legkedvezőbb reakcióhő-

Next

/
Thumbnails
Contents