90392. lajstromszámú szabadalom • Pácolás forró vizzel

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90392. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Pácolás forró vízzel.' Husfeld Bernát gazdász Berlin-Schöneberg és dr. Tamm Ernő Berlin-Friedenau. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 3-ika. A találmány tárgya pácoló eljárás mezőgazdasági kultúrnövényeken oly cél­ból, hogy meggátolja e növényeknek nö­vényi kártevők okozta megbetegedéseit. 5 Az új eljárást lényegében az jellemzi, hogy a növénybetegségek leküzdésére forróvíz-pác nyer alkalmazást, mely el­járásban a pácolófolyadék felmelegítése a mindenkori, megkívánt pácolóhőmér-10 sékletre váltakozó vagy forgó árammal történik. A növényvédelem, jelenlegi állásában, a csíranövényfertőzések leküzdésére szo­rítkozik kémiai anyagokkal, elsősorban 15 chlorphenol-higany-készítményekkel, vala­mint a virágfertőzések leküzdésére forró­víz-páccal. Ez utóbb nevezett eljáráshoz használatos készülékekben a víznek a kór­okozó megöléséhez szükséges hőmérsékle-20 tét gőznek egy úgynevezett előmelegítőbe való bevezetésével állítják elő. Az így megmelegített víz alulról felfelé átáram­lik a tulajdonképeni páctartón, körül­folyja a gabonaszemeket és felhevíti őket 25 a szükséges hőmérsékletre, melyet a ki­folyó, elhasznált vízen állapítanak meg. A felhevített víznek a páctartóba a szük­séges hőmérséklet eléréséig való előszöri bevezetésével, valamint a kezelés alatt a 80 hőmérséklet megtartására való további bevezetésével a pácolókád egész víztöme­gében s ezzel a kezelendő gabonában is nagyobb helyi hőmérsékletingadozások léphetnek fel, minek következtében egy-85 részt nincs biztosíték a kórokozók hiány­talan megölésére, másrészt pedig a hő­mérsékletnek egy csekély túlemelkedése a maximális hőfokon a fehérje megalvadása miatt kedvezőtlenül befolyásolja a gabona csírázóképességét. Az, hogy a forróvízze] 40 való pácolást a gyakorlati mezőgazdaság­ban a virágfertőzések okozta betegségek leküzdésére eddig oly rendkívül csekély mértékben alkalmazták, igazolja az elő­adottakat, a csíranövényfertőzések okozta 45 bántalmaknak ilyen módon való leküz­dése a fent felhozott veszélyek miatt egy­általában nem tudott magának útat törni A találmány szerinti, forró vízzel való pácolásnak először is az a célja, hogy el- 50 ölje a virágfertőzés okozta betegségeket és pedig forró víz behatásával; a víz fel­melegítése erős váltakozó vagy forgó árammal történik, miután előbb valamely só, pl. NaCl hozzáadásával — a kezelés- 55 ben használatos készülék nagysága sze­rint különböző mértékben — vezetővé té­tetett annyira, hogy a mindenkor legked­vezőbb ampere-mennyiség a mindenkor legkedvezőbb, leggyorsabb s ezzel a leg- 60 gazdaságosabb felmelegedést idézze elő. Másodszor, a forró vízzel való pácolás ugyanilyen módon lehetővé teszi a csíra­növényfertőzések leküzdését, csakhogy itt a különben szükséges pácolóhőméreéklet 65 valamely só helyett alkáliák, pl. nátron­lúg (NaOH) vagy kálilúg (KOH) hozzá­adásával csökkenthető jelentékenyen. Az eljárás kivitele olyképen történik, hogy egy derékszögű négyszögalakú pá- 70 colókádnak két hosszabbik oldalán ezeket teljesen borító iémelektródokat alkalma­zunk, hogy az összeköttetést köztük a só­val vagy alkáliákkal vezetővé tett kút­vagy vízvezetéki vízzel állítsuk elő. A 75 hevítés elektrolitikus úton alacsony fe-

Next

/
Thumbnails
Contents