90198. lajstromszámú szabadalom • Melegvíz vagy fürdőkályha

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90198. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Melegvíz- vagy fürdőkályha. Vana Ignác rézműves Wien. A bejelentés napja 1924. évi október hó 16-ika. Ausztria elsőbbsége 1923. évi november hó 8-ika. Jelen találmány olyan széntüzelésű fürdőkályhára vonatkozik, mely közvetle­nül a vízvezetékre kapcsolható és abból áll, liogy egy üreges hengerben, melynek 5 belső köpenye a fűtőteret határolja, a hengerfalakat nem érintő, alsó végén nyi­tott, csavarszerűen hajlított csőkígyó van beépítve, melyen át a hideg víz lefolyik. Ezáltal kondenzvíz képződését elkerüljük 10 és a víz gyors felmelegedését érjük el. Ezenkívül a fürdőkályha kiképzése olyan, hogy alatta helykímélés céljából egy tőle hőszigetelő réteggel elválasztott szoba­kályhát rendezhetünk el. 15 A csatolt rajz a találmány szerinti kályha egy példaképpeni kiviteli alakjá­nak metszete. Az (1) fűtőhenger és a (2) külső köpeny által képezett hengeres üregben a (4) csőkígyó van elrendezve, 20 mely (5)-nél a vízvezetékkel vagy egy víz­tartánnyal van összekötve és egy (6) el­zárószeleppel van ellátva. A csőkígyó alsó vége (7)-nél nyitott, úgyhogy a víz beléphet a (3) térbe. A (3) vízköpennyel a 25 (8) csődarab áll összeköttetésben, mely a felső (9) kígyóba meg át. Innen a (10) cső a használati helyhez (fürdőkádhoz) vezet. A fűtőajtót (11), a rostélyt (12) és a hamu­ajtót (13) jelzi. 80 A (14) köpeny a (9) kígyót körülvevő (15) hengerbe megy át és a (16) hüvelyben folytatódik, melyre a (17) kályhacső van felhúzva. A (18) hamutér alatt a (19) hőszigetelő lemez foglal helyet, ezalatt pedig a szoba- 35 íűtőkályha (20) fűtőtere van elrendezve, mely mint egy közönséges kályha a (22) fűtőajtóval, (23) rostéllyal és (24) hamu­ajtóval van felszerelve. Az ehhez tartozó (25) füstcső a (26) lap- 40> pal zárható el. A melegvízkályha következőképen mű­ködik: Ha a (6) szelep nyitása után az (1) fűtő­hengerben tüzet raknak, úgy először a (3) 45 térben levő víz melegszik fel, mely a (4) csőkígyóban utánpótlódó vizet előmele­gíti. Mivel a víz a csőkígyóból nyomás alatt lép ki, a (3) hengerüregben lévő víz forgó mozgásba jön, mimellett felfelé ve- 50 zető útjában az (1) fűtőhenger falain gyorsan felmelegszik. Ezután a (8) csö­vön, a felső (9) csőkígyón és a (10) csö­vön át a használati helyhez folyik. A (9) kígyóban a (3) vízköpenyből hozzáömlő 55 már meleg vizet az elvonuló füstgázok még jobban felmelegítik. A víz hőmérsék­lete a (6) elzárószelep nyitásának mérté­kével szabályozható. Azáltal, hogy a víz fokonként melegszik fel [a (4) csőkígyó- 60 ban, a (3) vízköpenyben, a (9) kígyóban], az (1) és (2) köpenyek olyan hőmérsékletet vesznek fel, hogy rajtuk vízlecsapódás (izzadás) nem képződik. A szobakályha a 65 melegvízkályhától függetlenül használ­ható.'

Next

/
Thumbnails
Contents