90098. lajstromszámú szabadalom • Légtisztító

Megjelent 193Q . évi augusztus hó 16-án . ^ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90098. SZÁM. — VlII/k. OSZTÁLY. Légtisztító. Wengraf és Platzer fémárúgyár Wien. A bejelentés napja 1923. évi julius hó 19-ike. A találmány tárgyát légtisztító képezi, amely gőzsugárzó készülékből áll, melynél a gőz terébe a porlasztandó folyadékot felszívó fúvóka torkol. E készülék amaz előnnyel bír, hogy elősegíti a levegő ned­vességtartalmának növelését, igen gazda­ságos és amellett desinficiáló szereknek, illatszereknek vagy más hasonlóknak cseppképződés nélküli, igen finom szétosz­tását teszi lehetővé. A csatolt rajzon a ta lálmány tárgya példaképen felvett kivi­teli alakjában van feltüntetve és pedig az 1—2. ábra a készüléket használatban, illetve kikapcsolt helyzetben mutatja, míg a 3. ábra a készülék felállítására szolgáló konzol elölnézete. Mint az 1. ábrából kivehető, a készülék az (1) üstből áll, melyet t» (3) szigetelő közbeiktatásával a (2) tartály vesz körül. A két edényt, a gőztérben és a víztérben, a (4, 5) csövek (legalább kettő) kötik egy­mással össze, úgyhogy a folyadék a két edényben egyenlő magas helyzetet foglal el. Az üst üzembe hozatalánál, minthogy az összekötő csövek szűkek és így a víz körülfutása nem történhet meg gyorsan, a víz elgőzölése csak a belső (1) üstrészben fog végbe menni, anélkül, hogy a köpeny­tér tartalmában lényeges felmelegedés állna elő, amiből az következik, hogy a.z üst kiviteli alakjánál a gőzfejlődés kez­dete sokkal korábban beáll, mint a ha­sonló terjedelmű, eddig használt üstnél. Az üstöt, a desinficiáló anyagok, parfő­mök és más egyebek részére, a (6) tartály veszi köralakban körül, mely (7) töltő­csappal és a (8) lebocsátó csavarral van ellátva. Ez elrendezéssel azt érjük el, hogy a készülék súlypontja, megfelelő fölépítés 40 mellett, a középtengelyben marad. Az üst alsó része a (9) alapzatba nyúlik, amelybe az üstre fekvő, lapos (10) elektromos izzó­test van beépítve. Az üst (11) dómján a (12) fúvóka van megerősítve, melynek be- 45. torkoló vége felfelé van hajlítva. A (6) tartályba nyúló (13) fúvókának torkolata éppen a (12) fuvókából kilépő gőzsugár alá esik, úgyhogy a szívóhatás következ­tében a folyadék a (6) tartályból, finoman 50 szétosztott állapotban, magával ragadta­tik. A gőzfuvókának fölfelé hajlításáva] azt érjük el, hogy a gőzsugár a párfőm fúvóka előtt elvezethető és erre nem ülep­szik csapadék, amely cseppek alakjában 55. kerülne ki. Ezenkívül a fúvóka alakja ál­tal elérjük azt, hogy a készülékből kilépő gőzsugárnak körzete megnövekszik és a keveréket magasabbra lehet föllökni, úgy­hogy annak elosztása a desinflciálandó 60 térben tökéletesebb lesz. A gőznek elek­tromos úton való előállítása azzal a külö­nös előnnyel bír, hogy ily módon meg van adva a lehetőség arra, hogy a meglevő ve­zetékekre való rákapcsolással a készülé- 65-ket azonnal működésbe hozhassuk és tetszés szerint ki- vagy bekapcsolhassuk. Haszr nálhatjuk a találmányt mint hordozható asztali készüléket vagy pedig, ami nyilvá­nos helyiségekben még célszerűbb, fali- 70> konzolra is állíthatjuk azt. Az elektromos hevítés lehetővé teszi, hogy a készüléket előadó-termekben, színházakban és hason­lókban a szünetek alatt működésbe hoz­hassuk, midőn is a készüléket a nézőtér 75-lámpáihoz párhuzamosan kapcsoljuk. A légtisztító oly készülékkel van el­látva, mely a hevítőáramot önműködően

Next

/
Thumbnails
Contents