90065. lajstromszámú szabadalom • Biztisító berendezés robbantó töltényekhez

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALM1 BIRÖSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 90065. SZÁM. — XlX/g. OSZTÁLY. Biztosító berendezés robbantó töltényekhez. Karollus Edmund gyáros Wien. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 12-ike. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi szeptember hó 28-ika. A találmány robbantó töltények szá­mára való biztosító berendezésre vonatko­zik és megbízható eszközt nyújt arra, hogy oly esetekben, ha bányákban vagy más 5 helyeken egy robbantó lövés felmondta a szolgálatot, a robbantó gyutacsot a töl­tényből, vagy utóbbit a fúrt lyukból ki­húzhassuk és így a késői gyújtás veszélyét elkerülhessük. 10 A biztosító berendezés dugaszból vagy csapból áll, mely a fúrt lyukba bevezetett robbantó töltényen fekszik fel és furattal van ellátva, melybe a robbantó gyutacs szilárdan beilleszthető. A dugasz húzó-15 dróttal vagy egyéb húzó-szervvel van el­látva, úgyhogy a drót stb. erős meghúzá­sánál a dugasz a fojtást maga előtt eltolja és a fúrt lyukból kilép. Minthogy a gyu­tacs és esetleg a töltény is szilárdan a du-20 gaszhoz van erősítve, a robbantó gyuta­csot a már a fúrt lyukba bevezetett töl­tényből, vagy ez utóbbit a fúrt lyukból veszélytelen módon eltávolíthatjuk. Minthogy továbbá a dugasz kihúzásánál 25 a dugasz keresztmetszetének megfelelően a fojtás is eltávolíttatik, a fúrt lyukba esetleg új töltényt vezethetünk be és a robbantást megismételhetjük. A mellékelt rajz a találmány tárgyának 80 példaképpeni foganatosítási alakját mu­tatja. A pl. fából készült (1) dugasznak vagy csapnak alsó (3) része kisebb átmé­rőjű, oly célból, hogy adott esetben a rob­bantó töltény hüvelyét rátolhassuk és a 85 (2) horonyba fekvő zsinór segélyével az (1) dugaszra kötözhessük. A dugasz középtengelyében a (4) furat van kiképezve, melybe az (5) robbantó gyutacs szorosan beleillik. Az egész beren­dezésnek a fúrt lyukból való kihúzására 40 a (6) drótkengyel derékszögben meghajlí­tott (7) végei segélyével az (1) dugaszhoz van erősítve és a drótkengyellel a hosszú (8) drót van összekötve. Az ismert módon a gyutaccsal összekötött drótvezetékek 45. vagy a gyújtózsinór a (4) furaton mennek keresztül és szokásos módon a fúrt lyukon át kivezettetnek. Helyzetükben való rög­zítés céljából a (G) drót köré tekercselhe­tők. 50 A biztosító berendezés alkalmazása ve­szélytelen robbantó anyagoknál (ammo­niumnitrátos vagy hasonló robbantó anyagoknál) úgy történik, hogy a töltény hüvelyének felső végét a dugasz vékonyí- 55 tott végére toljuk és ott a (2) horonyba il­lesztett zsinór stb. útján rögzítjük. Ebben az esetben a húzódrótra gyakorolt húzás­sal a töltényt a gyutaccsal együtt a fúrt lyukból kihúzhatjuk. Dörzsölésre érzé 60 keny robbantó töltényeknél, pl. fagyasz­tott dinamittartalmú töltényeknél a töl­tény hüvelyét nem erősítjük a dugaszhoz és a húzódrótra gyakorolt húzásnál a gyu­tacs a töltényből kihúzatik, míg utóbbi a 65 fúrt lyukban marad és pl. föléje helyezett töltény útján felrobbantható. Szabadalmi igények: 1. Biztosító berendezés robbantó töltények részére, jellemezve húzódróttal ellátott 70 dugasz vagy csap által, mely a gyújtó vezeték átbocsátására való furattal van ellátva, melybe a gyutacs szoro­san beilleszthető, úgyhogy a húzó szervre gyakorolt húzással a dugasz a 75 gyutaccsal együtt a fúrt lyukból eltá­volítható.

Next

/
Thumbnails
Contents