90007. lajstromszámú szabadalom • Olajcseppmutató tisztítható cseppképzőnyílásokkal

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90007. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Olaj cseppmutató tisztítható cseppképzőnyílásokkal. Süss Nándor Práeiziós Mechanikai és Optikai Intézet R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 10-ike. Jelen találmány tárgya olajmutatóké­szülék, melynek cseppképzőfuratai eldu­gulás esetén a furatban alkalmazott tisz­tító tű segítségével átszúrhatok, mi mel-5 lett a tisztító tű az olajcseppnek a csepp­képzöből való biztos továbbvezetésére is szolgál. A mellékelt rajzon a találmánynak egy-két cseppmutatókamrából álló foga-10 natosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábrán az egyik kamra hosszmetszet­ben, a vele szomszédos pedig nézetben van feltüntetve. A 2. ábra a cseppmutató kamrát kereszt-15 metszetben ábrázolja. A 3. ábra a cseppmutató kamrának jobb oldalnézete, részben metszete a töltő, ille­tőleg a lefúvató csapokon keresztül. Az olajcseppmutató áll a (91) gőzsűrítő 20 haranggal bíró (lásd 2. ábra) (90a) gőzsű­rítő kamrából és az ennek előfalában ki­képzett (90b) c&eppmutató kamrákból, me­lyek a kenési helyek számával egyező mennyiségben sorakoznak egymás mellé. 25 A (90a) gőzsűrítő kamrát a (91) gőzsű­rítő haranghoz csatlakozó és megfelelő gőzelzáró elemmel bíró gőzcső a kazán közterével köti össze. A gőzsűrítőtér tehát állandóan gőzből keletkezett destillált víz-30 zel van telve. Szükség esetén ezen sűrítő tér valamely vízvezetékből is tölthető. Két-két (90b) olajcseppmutató kamra között (lásd 3. ábra) egy-egy felső (112) töltőcsap és egy-egy alsó (112a) lefúvató 85 csap van alkalmazva. A (112) csapok tengely irányú (112b) fu­ratai a gőzsűrítő kamrába a (112a) csapok (112c) ily irányú furatai pedig a szabadba vezetnek. A (112) és (112a) csapok (lásd 1. ábra) sugárirányú (112d) és (112f) furatai a szomszédos cseppmutató kamra furataiban nyílnak, ha a csapfogantyúk ezen kamrák felé 45° alatt irányított helyzetben van­nak. 45. A kenőprés vagy kenőszivattyú által szállított olaj az egyes cseppmutatókban (lásd 2. ábra) a (106) cseppképző kúp szűk furatában lévő (101) tisztító tű által képe­zett gyűrűalakú keresztmetszeten át csepp 50" alakjában a oseppmutatói kamrába kibugy­gyan, majd a tisztító tűn felkúszva, az an­nak csúcsától csekély távolságra végződő (111) vezető tű csúcsa által felfogatik és a (92) kivezető toldatba jut. 5& A (101) tisztító tűt (104) rúgó állandóan felfelé (106) cseppképzőnek kiképezett ülé­sére szorítja, mely az olaj akadálytalan átvezetése céljából megfelelő (106a) baráz­dákkal bír. 6Ö A (101) tisztítófű a cseppmutató alsó ré­szén a tömszelencén át a szabadba nyúló szára (100) húzó gyűrűvel van ellátva, melynek segítségével a (106) cseppképző kúp furatának nem várt eldugulása ese- 65-tén a furat átszúrható. A olajcseppmutató kamráknak vízzel való megtöltésére a két ily kamra között alkalmazott felső (112) töltőcsap azoknak esetleges elpiszkolódása esetén való kitisz- 70 títására és hideg időjárás esetén való víz­telenítésre az alsó (112a) lefúvató csap szol­gál. A (112) (lásd 3. ábra) töltő csap (112b) tengelyirányú hosszfurata a (90a) gőzsű­rítő kamrával a sugárirányt! (lásd 1. 75-

Next

/
Thumbnails
Contents