89590. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hordókénező anyag előállítására

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. XÁGY4R KIRÁLYI J|pÍS|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89590. SZÁM. — X/b. OSZTÁLY. Eljárás hordókénező anyag előállítására. Labor" Gyógyszer és Vegyészeti Gyár JR.-T. Budapest. A bejelentés napja 1924. évi október hó 18-ika. A találmány tárgya eljárás hordókénező anyag előállítására, mely anyag azzal az előnnyel bír, hogy sodronyra fűzve és meggyújtva a hordóba bocsájtva, mini-5 mális hamu hátrahagyásával ég el anél­kül, hogy a hordóba esne vagy lecsöpögne. Lényegében az eljárás abban áll, hogy a ként száraz, nedves vagy olvasztott ál­lapotban kötőanyagokkal, úgymint állati 10 szőrrel, celluloseval vagy gyapottal össze­keverjük és, a keveréket tetszésszerinti alakra préseljük, gyúrjuk vagy öntjük. Az eljárás egyik példaképeni kiviteli alakjánál a ként száraz állapotban 5% — 15 célszerűen 1 m/m hosszú szálakra aprított — állati szőrrel, celluloseval vagy gya­pottal mint kötőanyaggal egynemű keve­rékké keverjük ós a száraz keveréket tabletta gépen, középen lyukkal ellátott 20 tablettákká préseljük. Használatnál a tablettát végén meggörbített sodronyra fűzzük és meggyújtva a hordóba bocsájt­juk, ahol minimális hamu hátrahagyásá­val ég el anélkül, hogy a hordóba esne vagy lcseöpögne. 25 Az eljárás egy másik kiviteli alakjánál a ként a fent elsorolt kötő- és oxidáló­anyagokkal nedves állapotban keverjük össze, aztán a keveréket összegyúrjuk és rúd- vagy más tetszés szerinti alakra for- 80 mázzuk. Az eljárás egy harmadik kiviteli alak­jánál a ként olvasztott állapotban kever­jük össze az elsorolt kötő- és oxidálóanya­gokkal és az ömledéket tetszés szerinti 35 formába öntjük. Szabadalmi igény: Eljárás hordókénező anyag előállítására, azáltal jellemezve, hogy a ként szá­raz, nedves vagy olvasztott állapotban 40 kötőanyagokkal, úgymint állati szőr­rel, celluloseval vagy gyapottal össze­keverjük, azután a keveréket tetszés szerinti formákba préseljük, gyúrjuk vagy öntjük. 45 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents