89509. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenolok előállítására

Megjelent 193Q. évi szeptember Iió 1-éii. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI RTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89509. SZÁM. — IYb/1. OSZTÁLY. Eljárás fenolok előállítására. E. Merck cég* Darmstadt. A bejelentés napja 1924. évi november hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi november hó 26-ika. Ismeretes, hogy fenoléterek elszappano­sító anyagokkal szemben igen ellenállóak és csupán koncentrált savak által, maga­sebb hőmérsékleten hasíthatok. Ez utóbbi 5 módszer azonban némely fenoléternél nem alkalmazható, amennyiben bizonyos fenoléterek, pl. a morfinsorozat fenol­éterei, könnyen elváltozásokat szenved nek. ;10 A nemesfémekkel és hidrogénnel vég­hezvitt katalitikus hidrálásról ismeretes, hogy ezen említett hátrányoktól mentes. Azonban a fenoléterek elszappanosítására való alkalmazhatóságát, illetően a beveze-15 tésben mondottak alapján nehézségek vol­tak várhatók és tényleg kitűnt, hogy a fenoléterek egész soránál az elszappanosí* tás nem sikerült. Azon meglepő megfigyelést tettük, hogy 20 benzilalkohol és derivátjainak aniléterei katalitikus hidrálással egyrészt a meg­felelő fenollá, másrészt valamely szénhid­rogénné hasadnak. A reakció fenolok előállításán kívül 25 még különösen olyan szintéziseknél alkal­mazható, amelyeknél a szabad femolcso­portot egyidőre le kell kötni. A benziJ-csoport könnyű lehasadása semleges ol­datban és melegítés nélkül a reakciót a 30 fenti célokra különösen értékessé teszi. Példák: 1. 25 g benzilniorfinklórhidrátot vízben szuszpendálunk és palládiumszén jelen­létében hidrogénnel rázzuk, mimellett 2 molekula hidrogén abszorbeálódik. Szű- 35 rés után az elegyet lúgossá tesszük és ki­éterezzük. Az éteres maradék tuluolból áll. A lúgos szűrődékhez ammoniumkarboná­tot adunk, mimellett dihidromorfin válik le. A termelési hányad majdnem kvanti- 40 tativ. 2. 10 g fenilbenzilétert palladiumszén jelenlétében jégecetoldatban hidrogénnel kezelünk, mikor is toluol és fenol képző­dése mellett 1 molekulasúly hidrogént 45 vesz fel. A termelési hányad kvantitatív. 3. 10 g guajacilfenilétert palladiumszén jelenlétében hidrogénnel rázunk. Itt is 1 molekula hidrogén felvétele történik. A guajakol és toluol termelési hányada 50 majdnem kvantitatív. Szabadalmi igény: Eljárás fenolok előállítására, azzal jelle­mezve, hogy a fenolok benzilétereit nemesfémkatalizátorok jelenlétében 55 molekuláris hidrogénnel megbontjuk. / Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents