89504. lajstromszámú szabadalom • Folyékony levegőt, folyékony oxigént vagy más efféléket tartalmazó robbanószer

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 89504. SZÁM. — XlX/ar. OSZTÁLY. Folyékony levegőt, folyékony oxigént vagy más eféléket tartalmazó robbantószer. Dr. Kreidl Ignác Wien. A bejelentés napja 1916. évi március hó 20-ika. Ausztriai elsőbbsége 1915. évi április hó 1-je. Folyékony levegőből, folyékony oxigénből vagy másefélékből és valamely oxidálható anyagból, mint faszénből, parafaszénből, koromból, kénből ós másefélékből, külön 5 külön vagy egymással keverve és esetleg fémporból, pl. alumíniumból és más rob­bantószcr-hozagokból készült robbantó szerek ismeretesek. A használható oxidál­ható anyagok megválasztásában annyi -10 ban vagyunk korlátozva, amennyiben csakis olyan anyagok használhatók, ame­lyek a levegőt kellő mennyiségben felszív­ják, hogy az oxidálható anyag tökéletes elégését a folyékony levegő oxigénjében 15 lehetővé tegyék. A találmány már most unnak felismerésén alapszik, hogy kollo­idoknak kiváló felszívóképességük van folyósított gázokkal szemben. Ezen felis­merésből kiindulva, a találmány értelmé-20 ben a folyékony levegő hordozói gyanánt metalloidok vagy fémek szilárd halmaz­állapotú kolloidjait (géljeit) használjuk, esetleg egymással keverve. A kolloidális metalloidok pl. kén, azzal az előnnyel jár-25 nak, hogy maradék nélkül égnek el és így közvetlenül oxidálható anyag gyanánt is alkalmazhatók. A kolloidokat akképen használhatjuk fel, hogy valamely kolloidos alakú metal­loidot, pl. ként vagy ilyen metalloidot kol- 30 loidos alakú fémmel keverve, esetleg vala­mely szokásos oxidálható anyag hozzá­adásával ismeretes módon patronalakba hozunk és folyékony levegővel itatunk. Természetes, hogy kolloidos metalloidok 35 keverékei is használhatók. Szabadalmi igények: 1. Folyékony levegőt, folyékony oxigént vagy más eféléket tartalmazó robbantó­szer, jellemezve azáltal, hogy a folyó- 40 kony levegő hordozója gyanánt a me­talloidok és fémek szilárd halmazálla­potú kolloidjait vagy kolloidkever ékeit (gélek) tartalmazza. 2. Az 1. igényben védett robbantószer foga- 45 natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a kolloidos hordozó egyidejűleg a robbantószer oxidálható anyagát is alkotja. 3. Az 1. és 2. igényben védett robbantószer 50 foganatosítási alakja, jellemezve kollo­idális kénnek alkalmazása által, oxi­dálható anyag gyanánt vagy más oxi­dálható anyag mellett. l'ailas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents