89449. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ágyak poloskamentesítésére

Megjelent, 1930. évi szeptember hó 15 6-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89449. SZÁM. — XVIII/b. OSZTÁLY. Berendezés ágyak poloskamentesítésére. Szabó Bálint meteorológiai asszistens Ógyalla. A bejelentés napja 1924. évi október hó 8-ika. A találmány tárgya berendezés ágyak­nak poloskamentesen való tartására, mely azt a tényt hasznosítja, hogy a poloska igen sima felületeken nem képes átlia-5 ladni, mert az ilyen felületeken a járás­nál a tovahaladásihoz szükséges adhaesió hiányzik. Ezt a jelenséget a találmány értelmében ágyak poloisikamentesein való tartására olykép hasznosítjuk, hogy az 10 ágyon egy vagy több, ilyen sima felület­ből, célszerűen üvegből való védőövet ren­dezünk el, melyek a poloska áthaladását és az ágyba való behatolását megakadályoz­zák. 15 A rajzon a találmány szerinti ágy fo­ganatosítás! példája látható. Az 1. ábrán az ágy részben hosszmetszet­ben, részben (az ábra jobb felén) oldalné zetben van feltüntetve; a 20 2. ábra az ágy keresztmetszete. Az ágy ismert módon a két (a) támasz­fejből, a hosszirányú két (b) oldallapból, az ezekre helyezett (c) ágydeszkákból és (a) ágybetétből (matracból) áll. 25 A találmány értelmében az ágyra, a (d) ágybetétet körülvevő (f) keretet helye­zünk, mely a (b) oldallapokon nyugszik: és a rajta kívül körülfutó (g) üvegövet hordja, az ágy maga pedig (al) lábaival 80 a pl. üvegből való (h) talpakon nyugszik. E berendezés poloskának az ágyba, pl. a padlóról való behatolását megakadályozza, mert a poloska már a (h) üveglábak által képezett gáton sem képes átvonulni, az 35 ágyba valamilyen módon mégis bejutott póloskák pedig a (g) üvegöv által akadá­lyoztatnak meg a fekhelyhez való jutás­ban, Ennek teljesen biztos megakadályo­zása céljából a (k) lepedőt nem fektetjük egyszerűen a (d) ágybetétre, hanem azt 40 a (g) üvegövet hordó (f) keretein, az üvegöv felett, köröskörül becsipitetjük úgy, hogy a poloska az (f) keret alsó éle körül a fekhelyhez nem juthat. A (k) le­pedő széleinek becsiptetését célszerűen az­által eszközöljük, hogy a lepedő szélén a varrás által előállított szegélybe, pl. vé­kony rézrúdat csúsztatunk, ezt azután az (f) keret felső oldalán köröskörül kiképe­zett (m.2) vályúkba helyezzük (2. ábra) 50 és ezután az (f) keret felső külső oldal­élén (o) csuklós pántok által megerősített két (m) félkeret lefektetése által rögzít­jük. A 2. ábrán a baloldali (im) félkeret felcisappaintott helyzetében van feltün- 55 tetve, mely lehetővé teszi a lepedő szélé­nek az (m2) vályúba való fektetését, míg a jobboldali (m) félkeret lecsappantott helyzetében látható, melyben a (k) lepe­dőnek előzetesen az (m2) vályúba helye- 60 zett széle becsiptetés által rögzíttetett. Az (m) félkeretek a lecsappantás után tetsző­leges módon, pl. csavarok által biztosít­hatók helyzetükben. A (g) üvegöv alsó részét, célszierűeai, 65 vályuszerűen képezzük ki, mely az eset­leg a (g) övre kapaszkodott és leesett po­loskát felfogja úgy, hogy aa a vályúból a takarítás alkalmával eltávolítható. Ha­sonlóképpen, ugyanez okból, a (h) üveg- 70 talpakat is, célszerűen, vályuszerű kari­mával képezzük ki. Az (m) félkereteiknek az ágy (a) támasz­fejeivel szomszédos oldalain a felfeló­nyúló (ml) védőlapot képezzük ki, mely 75 megakadályozza, hogy az ágynemű az (a) támaszfejekkel érintkezésbe jusson és ez-

Next

/
Thumbnails
Contents