89418. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas cipőbetét

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89418. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Rugalmas cipőbetét. Dr. Hamburger Frigyes orvos Wien. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 27-ike. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi október hó 27-ike. Ismeretesek már cipőbetétek, melyek­nek célja, hogy anatomiailag nem nor­mális lábaknak a járást megkönnyítsék. Ezek többnyire rúgók.ból készült rugal-5 mas alkatrészekkel bírnak, melyek a be­tétet, a terhelésnek változásánál, után­engedővé kell hogy tegyék. Az ismeretes ily cipőbetéteknek azonban az a hátrá­nya, hogy simúlékonyságuk nem elég 10 nagy és nehogy kényelmetlenek legye­nek, úgy a láb, mint a cipő alakjának megfelelően, minden egyes esetben, igen pontosan készítendők el. Amellett e cipő­betéteknek súlya is túlnagy. 15 A találmány tárgya oly rugalmas cipő­betét, melynek hatékony része a szen­vedő láb alakjához nagyjában illeszkedő gumiszivacsból készült lemezből áll, melyet azt minden oldalon körülvevő, 20 kevéssé nyúlékony, rostos szövetből ké­szült burkolat tart össze és melyet a lábbal együtt viszünk be a cipőbe. A csatolt rajz a találmány tárgyának egy példakénti kiviteli alakját tünteti fel 25 és pedig az 1. ábra a betétnek felülnézete, a 2. ábra hosszmetszete és a 3. ábra harántmetszet az 1. ábrának I—I vonala szerint. 30 A találmány szerinti cipőbetét a rugal mas (a) lemezből áll, mely célszerűen lu­kacsos kaucsukból (gumiszivacsból) ké­szül, a láb körvonalainak megfelelő alak­kal bír és a.láb mélyedéseinek, illetőleg kiemelkedéseinek megfelelő kiemelkedé- 35 sekkel és mélyedésekkel van ellátva. Az (a) lemezt, minden oldalon, a csak ke­véssé nyúlékony, de lehetőleg csak kis súrlódást létesítő szövetből készült (b) bevonat burkolja, mely arra szolgál, 40 hogy egyrészt a betét alakját nagyjában megtartsa és hogy másrészt a betét csak lehetőleg kevéssé ragadjon bent a cipő belsejében. A burkolat elől a (c) sapká­nak van kiképezve, hátul pedig a hosszú- 45 kás (d) nyelvben folytatódik. Ez, a betét a lábbal együtt jut a ci­pőbe, mivel papucshoz hasonlóan húzzuk fel a lábra, melynek hegye a (c) sapká­ban talál helyet. A cipőnek felhúzásánál 50 a (d) nyelvet fogva tartjuk és csak las­san engedjük utána, amiáltal a betétnek összezsugorodását megakadályozzuk. Az ilyképen kiképezett betét, egyrészt megfelelő felfekvési biztosít a lábnak a 55 cipőben és másrészt rendkívül enyhe mó­don a terhelésnek változását is követi annélkül, hogy a legnagyobb terhelésnél is rugalmatlan, nyomó testté válna. A rugalmas alkatrésznek és a burkolatnak 60 likacsossáiga az akadálytalan anyagcse­rét is lehetővé teszi.

Next

/
Thumbnails
Contents