89280. lajstromszámú szabadalom • Ujságtartó

Megjelent 1930. évi szeptember Iió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^ffl® SZABADALMI BIHÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89380. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Uj ságtartó. Pecska Péter asztalosmester Budapest. A bejelentés napja 1924. évi október hó 18-ika. A találmány tárgya kicserélhető reklá­mok felvételére szolgáló ujságtartóra vo­natkozik. A csatolt rajz egy példaképeni kiviteli 5 alakot szemléltet az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán felülnézetben, a 3. ábrán oldalnézetben. A 4. ábra nagyobb léptékű részletrajz. 10 Az ujságtartó az ismert módon gőzben hajlított fából készült (a) vázból áll. A tartófelületet rácsszerű (b) harántlécek ké­pezik, melyeknél fent és lent egy-egy (e) hornyuk van (lásd a 4. ábrát). Az (a) kere-15 tet alul pl. a (d) betétrész foglalja össze, amely alul az (e) nyélben végződik. A keret oldalán az újság befoglalására szolgáló ismert (f) befogó szerkezet van elrendezve. Az (a) keret (b) lécei közé az (x) nyíl 20 irányában karton vagy más hasonló anyag­ból készült (g) táblácskák tolhatók be a (h) hasítékon át, amely táblák tetszőleges reklámfelirattal, képpel stb. vannak el­látva. 25 Az (i) és (k) felület falemezzel van ki­töltve a keret merevítésére. Szabadalmi igény: Kicserélhető reklámok felvételére alkalmas ujságtartó, azáltal jellemezve, hogy a 30 tartókeret (b) harántlécekkel van el­látva, amelyeknek (c) hornyaiba a tartó­keret (h) hasítékán keresztül tetszőleges reklámmal, képpel stb. ellátott táblács­kák tolhatók be. 35 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents