89275. lajstromszámú szabadalom • Kerékkorcsolya

Megjelent 1930. évi szeptember Iió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI J|jl|§m SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 892 H5. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Kerékkorcsolya. Nyakas István magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1924. évi április hó 9-ike. A találmány tárgyát kerékkorcsolya ké­pezi, mely úgy sport-, mint közlekedési eszközül igen kedvezően használható fel, gyermekek számára pedig szórakoztató já-5 tékszerül szolgál. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­daképen felvett foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a kerékkorcsolya elölnézete a 10 talplemez elferdített helyzetében, a 2. ábra a kerékkorcsolya oldalnézete, a 3. ábra pedig a felerősített korcsolya használatát mutatja be. A korcsolyát a gumiperemmel ellátott, 15 szabadonfutó, hátrafelé nem forgó (a) ke­rék képezi, amelynek (b) tengelyére a füg­gélyes (c) támaszrúd van erősítve. A (c) támaszrúd, célszerűen, a (b) tengellyel egy darabból van öntve. A (c) támaszrúd felső 20 végén a lábszár görbületének megfelelően homorított és (d) szíjcsattal ellátott (f) bőr- vagy falemez van megerősítve. A (c) támaszrúd alsó részén, a (b) tengely alatt, a föl-lecsúsztatható és helyzetében csavar 25 segélyével rögzíthető (g) talplemez van megerősítve, mely ugyancsak (h) szíjcsat­tokkal van ellátva. Használatnál a (g) talplemezeket, a (h) szíjcsattok segélyével, a lábhoz kapcsoljuk, 80 a (d) csattok segélyével pedig a (c) támasz­rúd felső végét, a térdhajlás alatt, a felső lábszárhoz kötjük. A kerékkorcsolya hasz­nálata úgy történik, hogy a lábbal korcso­lyázó mozdulatokat végzünk, miáltal a ha­ladás sebessége nagy gyorsaságra fokoz- 35 ható. fel. A támaszbot természetesen nemcsak két, hanem több pontban is hozzáerősíthető a lábhoz, a kerék pedig készülhet golyós csapágyakkal vagy anélkül. Kezdők hasz- 40 nálhatnak a haladás könnyítésére ski-botot is. A kényelmesebb, rázkódás nélküli hala­dás elérése céljából a kerék tengelyénél rúgózást is lehet alkalmazni. Szabadalmi igények: 45 1. Kerékkorcsolya, jellemezve oly szaba­don futó, visszafelé nem forgó kerék által, melynek tengelyére, felső végén szíjcsattal, alsó végén pedig kapcsoló­szíjakkal ellátott, talplemezzel felszerelt, 50 függélyes irányú támaszrúd van erő­sítve. 2. Az 1. igényben védett kerékkorcsolya kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a talplemez a tengely alatt függélyes 55 irányban elcsúsztathatóan és bármely helyzetben rögzíthetően van a támasz­rúdon megerősítve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents