89259. lajstromszámú szabadalom • Jármű vízi aratógépekhez

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89259. SZÁM. — XY/c. OSZTÁLY. Jármű víziaratógépekhez. Láng- János csépiőgéptulajdonos Kiskunhalas. A bejelentés napja 1924. évi január hó 3-ika. A találmány tárgyát víziaratógéppel felszerelt oly jármű képezi, mely szárazon és sekély vagy mély vízben egyaránt könnyen tud mozogni és így főleg nád-5 aratásnál igen előnyösen alkalmazható. Az eddigi nádaratógépeket t, i. a ná­dasba ki kellett vontatni, de még ott sem lehetett különböző mélységű vizekben egyforma jó hatásfokkal alkalmazni. Ez~ 10 zel szemben a találmány tárgyát alkotó jármű motorikus erő által hajtva, saját kerekein gördül ki a nádasig, ott pedig sekély vizben lapos fenekénél fogva saját kerekein tovább gördülhet, mélyebb víz-15 ben pedig propellerje, valamint kerekei révén halad tovább. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 20 1. ábra a jármű felülnézete, a 2. ábra pedig a jármű oldalnézete. Az (a) járműtest lapos fenékkel hosszú, keskeny alakban készül, ami a sekély vízben való haladást teszi lehetővé. A 25 jármű két oldalán a (b) lapátoskerekek vannak elrendezve, melyek azonban a járműtest körvonalam belül helyezkednek pl, úgyhogy oldalirányban nem áll ki semmi a járműtest körvonalából. A jár-80 mű hátsó részén a (c) kormánykerék, va­lamint a (d) propeller, a jármű mellső ré­szén pedig az (f) vágókés van elhelyezve, mely utóibbi magassági irányban tetszés szerint állítható. Ügy a (d) propeller, mint a (b) lapátos- 35 kerekek, valamint az (f) vágóolló a (g) tengely-, valamint (h) és (i) kúpfogaske­rék áttételek útján a (j) motorhoz vannak kapcsolva olymódon, hogy mindegyik külön-külön a mótor tói szétkapcsolható. 40 Szárazon, valamint sekély vízben a jár­mű a mótor által hajtott (b) járőkereke-Jten, valamint a (c) kormánykeréken gör­dül tova. Mélyebb vízben a (b) kerekek lapátjai, Valamint a (d) propeller viszik 45 a járművet előre. A lapos fenék a sekély vízben való gyors haladást teszi lehe­tővé, míg a (b) kerekek kedvező elhelye­zése lehetővé teszi, hogy a jármű arány­lag keskeny helyen is fennakadás nélkül 50 tud átsiklani. Szabadalmi igény: Jármű víziaratógépekhez, azáltal jelle­mezve, hogy a mellső részén vágóké­sekkel ellátott járműtest hosszú, kes- 55 keny alakban, lapos fenékkel készül, kétoldalt a járműtest körvonalain belül lapátos kerekekkel, hátul pedig kormánykerékkel, valamint propeller­rel Van felszerelve és úgy a propeller, 60 valamint a két oldalsó kerék és a mellső vágókések a járműn nyugvó motorral vannak összekapcsolva oly­módon, hogy attól külön-külön is szét­kapcsolhatok. 65 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents