89219. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aszfaltpótlóanyag előállítására

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 89219. SZÁM. — IVli/1. OSZTÁLY. Eljárás aszfaltpótlóanyag előállítására. Drescher József mérnök Wien. A bejelentés napja 1924. évi december hó 3-ika. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi december hó 4-ike. Az aszfalt magas ára sok esetben pót­anyagok alkalmazására kényszerít, ezek azonban a hozzájuk fűzött követelmé­nyeknek vagy egyáltalán nem, vagy csak 5 részben felelnek meg. A találmány tárgyát oly .aszfaltpótló­anyag előállítására szolgáló eljárás ké­pezi, amely az ily anyagokkal szemben támasztott összes követelményeket ki-10 elégíti. A találmány értelmében ily tulajdon­ságú pótanyagot akként állítunk elő, hogy a, vagy a felhevítés előtt, vagy az után kénnel és gyantával (kolofóniummal, 15 vagy hasonló anyaggal) és adott esetben ásványi töltőanyagokkal, p. o. homokkal, bazalttal stb. összekevert barnaszénkát­ványhoz 80° C-t lényegesen meg nem haladó hőmérséklet mellett poralakú ol-20 datlan meszet (CaO) adagolunk. Az így nyert keveréket felmelegítjük, illetőleg hőfokát tovább növeljük mind­addig, míg a kötés be nem következik. Le­hűtés alkalmával az anyag igen gyorsan 25 keményedik. A megdermedés késleltetése céljából a keverékhez paraffint, vagy hasonló anyagot elegyítünk. Különösen jó tulajdonságokkal bíró terméket nyerünk, pl. a következő módon: 80 1.8 kg. cca 75° C-ra felmelegített barna­szénkátrányhoz 0.7 kg. gyantából (pl. kolofóniumból) és kénből álló keveréket adagolunk, majd benső keverés után 1 kg. homokot és 1 kg. por alakú bazaltot el-85 egyítünk. Ez utóbbi anyagok helyett 2 kg. homokot is elegyíthetünk a keverékhez. Ezután a keveréket magasabb hőfokra, cca 80° C-ra melegítjük ismét jól felka­varjuk, majd — folytonos keverés köz­ben — 1.5 kg. poralakú, oltatlan meszet 40 adagolunk hozzá. Hogy az így nyert massza adott eset­ben túlságos gyorsan meg ne keményed­jék, kihűlése előtt még cca 2% paraffint adhatunk hozzá. 45 Az így nyert anyag finom töltőanyag (homok) alkalmazása esetén végered­ményben sima, durvább töltőanyag hoz­zákeverése esetén érdes felületet mutat és előnyösen alkalmazható mindazon cé- 50 lókra, amelyekre természetes aszfaltot szoktak használni. Szabadalmi igények: 1. Eljárás aszfaltpótló anyag előállítá­sára, amelynél barnaszénkátrányhoz a 55 felmelegítés előtt, vagy után ként és gyantát (kolofóniumot, stb.), valamint egy, vagy több célszerűen ásványi töltőanyagot adagolunk, azáltal jelle­mezve, hogy ezen anyaghoz 80° C-t lé- 60 nyegesen meg nem haladó hőmérséklet mellett poralakú, oltatlan meszet (CaO) elegyítünk. 2. Az 1. igénypontban védett eljárás egy foganatosítási alakja, azáltal jelle- 65 mezve, hogy a megdermedés késlelte­tése céljából paraffint, vagy hasonló anyagot adagolunk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents