89172. lajstromszámú szabadalom • Tetőcserépgyártó kézi gép

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89172. SZÁM. — XVII/c. OSZTÁLY. Tetőcserépgyártó kézi gép. Hegedűs Mihály lakatosmester Péczel. A bejelentés napja 1924. évi február hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát tetőcserép­gyártó kézigép alkotja, mely egyszerű szerkezetével, biztos működésével és nagy teljesítőképességével tűnik ki. Ezt jelen 5 találmány szerint azáltal érjük el, hogy egy bakszerű állványon kézi emelő és evvel csuklósan kapcsolt csatlórudak se­gélyével rúgóhatás ellenében egyenesveze­tékben függőleges irányban lefelé mozgat­) ható felső sajtolóformát, ez alatt pedig vízszintes vezetőrúdon oldalirányban el­mozgatható és a vezetőrúdon elforgatható, sajtolásközben helytállóan alátámasztott két alsó sajtolóformát rendezünk el, mely 5 utóbbiak felváltva kerülnek a felső saj­tolóformával működésbe. A mellékelt rajzon jelen találmány tár­gya egy plédaképeni foganatosítási alak­ban van feltüntetve, nevezetesen az ) 1. ábrán oldalnézetben a felső sajtoló­forma egyenesben való vezetésére szolgáló szerkezet elhagyása mellett, a 2. ábrán felülnézetben, míg a 3. ábrán elülnézetben. > A bemutatott foganatosítási példa sze­rint a szögvasakból készült, bakszerű (a) állvány két oldalán egy-egy (b) rúd van megerősítve, mely a felső (c) sajtolófor­mát hordozó (d) lemez (e) vezetőhüvelyei­) nek vezetésére szolgál. A (b) vezetőrudak körül (f) csavarrúgó van elrendezve, mely minden egyes sajtolás alkalmával össze­nyomatik, hogy a sajtolás megszűntekor a felső sajtolóformát felső nyugalmi hely-5 zetébe önműködően vigye vissza. A felső (c) sajtolóformának vezetékében való lefelé mozgatása a (g) kéziemelő se­gélyével történik, mely két (h, i) oldal­nyúlvánnyal van ellátva. A (g) kéziemelő vége (k) csapon van megerősítve, melyet 40 egyik végüknél fogva az (a) állványon megerősített és csavaranyák segélyével ismert módon beállítható (1) rudakban foroghatóan ágyazott, a felső (c) sajtoló­formát hordozó (d) lemez (dl) hasítékain 45 keresztülhatoló (m, m) csatlórudak tarta­nak. A (k) csapon azonfelül további két (n) kar van megerősítve, melyek a felső (c) sajtolóformát hordozó (d) lemezt me­revítő, célszerűen U-alakban meghajtott 50 lemezből készült (0) bordára támaszkod­nak. Az (a) állványon a felső (c) sajtoló­forma alatt egy vízszintes (p) vezetőrúd van elrendezve, melyen a két alsó (r) 55 sajtolóforma oldalirányban elmozgatható és amely körül utóbbiak el is forgathatók. Az alsó sajtolóformának sajtolás közben való alátámasztására az (a) állványon megerősített (s) szögvasak szolgálnak. 60 A fentiekben ismertetett tetőcserépsaj­toló kézigép következőkép működik: Ha a nedves anyaggal megtöltött és az (s) szögvasakon elhelyezett alsó (r) sajtoló­formát, mely épp úgy, mint a felső (c) 65 sajtolóforma, szögvasakból és alaplemez bői van összeállítva és a tetőcserép min­denkori alakjának megfelelő gipszbéléssel el van látva, pontosan a felső (c) sajtoló­forma alá hoztuk, (g) emelőt elforgatjuk, 70 miáltal a csuklós (m) csatlórudak és (n) karok segélyével a (g) emelő (h) nyúlvá­nya révén a felső sajtolóformát hordozó (d) lemez (o) merevítőbordájára nyomást gyakorolunk, illetve a felső sajtolóformát 75 vezetékében az (f) csavarrugók hatása el­lenében lefelé mozgatjuk, úgy, hogy a két sajtolóforma egymásra fekszik, mikor is

Next

/
Thumbnails
Contents