89156. lajstromszámú szabadalom • Sebességváltó készűlék mótoros járművekhez

pótban a tengelykapcsoló simán beiktat­ható. Hátramenet céljából a bolygókerekeket a (6) fogkoszoruval kapcsoljuk és a se-5 bességet ismét a (15) fék segélyével sza­bályozzuk. A 2. ábra a kalitkaszerűen kiképezett bolygórendszert tünteti fel. A kalitka és a harang különböző köl-10 csönös helyzeteinek rögzítésére a (10) hü­velyen kiképezett rovatékok és azokba kapcsolódó rúgós csap szolgálhat. Szabadalmi igények: 1. Sebességváltó szerkezet, különösen 15 motoros járművekhez, azáltal jelle­mezve, hogy a mótortengely és a haj­tott tengely közötti sebességáttételre oly bolygókerékrendszer szolgál, mely­nek bolygási sebessége a maximális se-20 besség és 0 között egy fék által sza bályozható. 2. Az 1. igénypontban védett szerkezet egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy az áttételi bolygókerékrendszer a haj­tott tengely körül forgatható hüvelyen 25 van elrendezve. 3. Az 1. és 2. igénypontokban védett szer­kezet egy kiviteli alakja, azáltal jelle­mezve, hogy az áttételi bolygókerekek tengelyei egy közös hengerpalást men- 30 tén vannak elrendezve és váltakozva kapcsolhatók a mótor tengelyére erő sített két oly fogkoszorúval, melyek egyikének osztóköre egyúttal az összes áttételi fogaskerekek osztóköreinek 35 külső burkolóköre, másika ezek belső érintőköre. 4. Az 1—3. igénypontokban védett szerke­zet egy kiviteli alakja, azáltal jelle­mezve, hogy az áttételi fogaskerekek ÍO egy közös kalitkában vannak elren­dezve, mely kalitka a tengelymenti ve­zetésre szolgáló hüvellyel és a leféke­zésre szolgáló szervvel van ellátva. 1 rajzlap melléklettel. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents