89152. lajstromszámú szabadalom • Eljárás felkenhető bőrpótlék előállítására

Megjelent 1930 . évi szeptember hó 15-én . • MAGYAR KIRÁLYI ^^^ ^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89152. SZÁM. — Xl/a. OSZTÁLY. Eljárás felkenhető bőrpótlék előállítására. Horváth Ernő középiskolai tanár Budapest. A bejelentés napja 1925. évi január hó 8-ika. A találmány tárgyát eljárás képezi fel­kenhető bőr előállítására, mely bőr hajlé­konysága, tartóssága és vízhatlan tulaj­donsága révén, cipő talp, hajtószíj gyanánt 5 és különböző ipari célt szolgáló bőrpótló, esetleg gumipótló lemezek, stb. gyártá­sára igen előnyösen felhasználható. Az eljárás lényegét az képezi, hogy nyers gumit cinkoxid és magneziumkar-10 bonat keverékével, azután pedig talpbőr­liszttel összegyúr juk és az így nyert masz­szát a nyersguminak valamely oldószeré­vel megpuhítjuk, miáltal kenhető anyagot kapunk. 15 Az eljárás egy példaképen felvett kivi­teli alakjánál 25% nyersgumit, 10% cink­oxid és 5% magneziumkarbonat keveréké­ben összegyúrunk, az így nyert anyaghoz 60% talpbőrlisztet gyúrunk és az egész 20 masszát 60—100% szénsulfidban, vagy széntetrakloridban, illetve benzolban vagy benzinben felduzzasztjuk és megpuhítjuk, A keverék aránya változtatható asze­rint, hogy milyen keménységű és tulaj-25 donságú anyagot akarunk előállítani és aszerint, hogy azt bőr vagy gumi pótlá­sára akarjuk felhasználni. Az így előállított kenhető anyagot cipők talpalására vagy hajtószíj és egyébb tár­gyak készítésére használhatjuk. Ha cipő- 30 talpra vagy más bőrfelületre kenjük fel, úgy a régi bőrfelületet először lehorzsol­juk és egyszer-kétszer gumioldattal ken­jük be, hogy ezáltal a felkent új réteg a régivel jól összeforrjon, felkenés után 35 pedig 6—8 óráig száradni hagyjuk és ezután hidegen jól lehengereljük vagy összepréseljük. Szabadalmi igények: 1. Eljárás felkenhető bőr előállítására, azáltal jellemezve, hogy nyers gumit, cinkoxid és magneziumkarbonat keve­rékében összegyúrunk, az így nyert ke­verékhez talpbőrlisztet gyúrunk. 2. Az 1. igényben védett eljárás felkenhető 45 bőr előállítására, kiviteli alakja azál­tal jellemezve, hogy a nyersgumi, cink­oxid, magneziumkarbonat és talpbőr­liszt keverékéből készített masszát nyersguminak valamely oldószerében 50 felduzasztjuk és megpuhítjuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents