89143. lajstromszámú szabadalom • Számoló és kirakó berendezés

Megjelent 1930. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JHHhE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89143. SZÁM. — Yl/d. OSZTÁLY. Számoló és kirakó berendezés. Székely Menyhért f'őv. tanító Budapest. A bejelentés napja 1924. évi május hó 16-ika. A találmány tárgya egy számoló és ki­rakó berendezés kezdő tanulók részére, amellyel nemcsak a számolást sajátítja el könnyen a kezdő tanuló, hanem egyszers-5 mind játszva tanulja e számolást; továbbá a berendezéssel tetszőleges mintákat és különböző alakokat rakhat össze, úgy hogy e berendezés játéknak is alkalmas. A találmány tárgyának foganatosítási 10 példája a mellékelt rajz 1., 2., 3., 4. és 5. ábráiban van részletesen feltüntetve: 1. ábra a furatokkal ellátott lemezt a beléhelyezett rudacskákkal ábrázolja, 2. ábra a számegységeket jelképező ido-15 mok összeállítását, kirakását mutatja, 3. ábra a betűk ismertetésére szolgáló rudacskák alkalmazását mutatja, 4. ábra egy háznak rudacskákból való kirakását ábrázolja, 20 5. ábra a hüvelyekbe illesztett rudacská­kat ábrázolja, amelyek segítségével külön­böző szabályos idomokat képezhetünk. A rudacskáknak az egymás melletti fu­ratokba való illesztése által az összeadás, 25 a rudacskáknak elvevése által a kivonás a legtökéletesebben keresztül viliető. Ha a furatokba előbb három rudacskát dugunk és azután kettőt, úgy a 3 meg a kettő az öt, az összeadás után, minden tévedést ki­záróan megállapítható. Ugyanígy pél- 80 dául, ha 8 egy sorba helyezett rudacskák­ból elveszünk 3 rudacskát, az eredmény a furatokba maradt rudacskák megolvasása után öt. Az egyszer kettő, 2-szer 2, 3-szor 2, 4-szer 2, stb. a furatokba helyezett ru- 85 dacskákkal kézzelfoghatólag szemléltet­hető. Az egyes ábrák közelebbi magyarázata felesleges az előbb mondottakból ezek eléggé érthetők. 40 Szabadalmi igények: 1. Számoló és kirakó berendezés, jelle­mezve egy lyukakkal ellátott lemez által — mely egy dobozalakú tartónak fedelét is képezheti — mely lyukakba 45 rudacskákat állítunk be. 2. Az 1. igényiben védett berendezés foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a rudacskákból különféle idomok állíthatók elő. 50 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents