89096. lajstromszámú szabadalom • Távhőmérő vakok és látók részére

Megjelent 193Q. évi szeptember hó 37 0-én. MAGYAR KIRÁLYI jHHfr SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89096. SZÁM. — Vll/d. OSZTÁLY. Távhőmérő látók éa vakok részére. Séra Lajos áll. gyógypedagógiai tanár Budapest. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 5-ike. A találmány tárgya oly hőmérő, melyet úgy a látók, mint a vakok is könnyen ke­zelhetnek. A távhőmérő berendezése tu­lajdonképen egy hőmérőből és egy le-5 olvasható készülékből áll, mely utóbbi a hőmérőtől tetszőleges távolságra szerel­hető. A távhőmérő lényegében a normál hő­mérőnek felel meg, azzal a különbséggel* 10 hogy ennél minden egyes hőfok helyén platinaszál van a hőmérő higanyürjébe forrasztva. A villamos telep ( + ) árama a hőmérő alsó kiszélesedő higanytartóba forrasztott platinaszálon át lesz bevezetve 15 a higanyba. A higanyoszlop emelkedése vagy sülyedése esetén a (+) áramot a hi­gany továbbítja az egyes platinaszálak­hoz, melyek mindegyike vezetékek útján továbbítja azt a közel vagy távol elhelye* 20 zett leolvasó készüléknek egymástól el­szigetelt érintkezőihez." A leolvasó készülék fémsínjébe van be­vezetve a (—) áram, mely érintkezik a sínen le- és felcsúsztatható tapogató- vagy 25 jelzőkarral. Ha a tapogatót, illetve jelzőkart a felső holtpontról lefelé húzzuk addig a pontig, ahol a higanyoszlop éppen érintkezést nyer a platinaszál útján összekötött ve-80 zetékkel, az áramkörbe iktatott berregő vagy csengő megszólal s jelzi a megállást. A tapogató- vagy jelzőkar oldalán arabs- és domború Braille-f. vakos szám* jegyek útján a jelzett hőfok száma köny-85 nyen leolvasható, illetve kitapintható. A tapogató- vagy jelzőkar egy előre megkívánt fix pontra is beállítható, mely esetben a távhőmérő mint önműködő ter­mométer is használható. A készülék áramszolgáltatására egy 2 40 Voltos áramerejű akkumulátor szolgál, mely időközönkint kicserélhető és után­tölthető. A készülék bármely mérési határral (értve a fokok számát) és bármely beosz- 45 tással (Reamur, Celsius, Fahrenheit) ké­szülhet. A készülék egy megfelelő hosszú és 3 cm. mélységű dobozba lesz szerelve, mely­nek belsejében foglal helyet az egész szer- 50 kezet, vezetékek, telep és berregő vagy csengő. Nagyobb távolságnál úgy a hőmérő, mint a leolvasó készülék külön dobozban foglal helyet. 55 A távhőmérő alkalmazható vakoknál, központi fűtőberendezéseknél, színházak­ban, iskolákban, kórházakban és minden középületben. Ipari centrálékban, sörgyárakban, szesz- 60 főzdében, szárító berendezéseknél, kazán­házakban, hűtő berendezéseknél, vásár­csarnokokban, vágóhidakon, jéggyárak­ban, hajókon és elektromos üzemeknél stb. 65 A csatolt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosíthatási példája van feltüntetve, melynél a (b) battériából ki­vezető (v) vezetéken át a (+) árain a (c) platinaszálon a (g) higanytartóba s innen 70 a higanyoszlop (c') platinaszálán át a (d) összekötő vezetéken át az (a), illetve (a') tapogató által zárt érintkező ponthoz ve­zet, mely az (e) csúszósín (—) áramával érintkezve, az (f) berregőn át a telep (—) 75 sarkában áramzárást hoz létre, ami meg­szólaltatja a berregőt.

Next

/
Thumbnails
Contents