89039. lajstromszámú szabadalom • Berendezés zöld takarmánynak tartóssá tételére

Megjelent 1930 . évi október hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89039. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés zöld takarmánynak tartóssá tételére. Dr. Hőiken Martin gyáros Barmen. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 26-ika. A találmány tárgya eljárás és berende­zés zöld takarmánynak tartóssá tételére, melynél növényi anyagok meghatározott erjesztés előidézése mellett, nyomás alatt 5 édes, sajtolt takarmánnyá változtatnak. Ezen eljárás alapján kevés teret igénylő, nedvdús és tápláló takarmányanyagot kapunk, melyet az állatok szívesen veszik és tejképződésüket előnyösen befolyá-10 gólja. Ezen eljárás hátránya abban áll, hogy sikeres végrehajtása' meghatározott erjesztési folyamattól és tejsav-bakte­riumok fejlesztésétől függ, ami számos nehezen betartható feltételtől függ és kü-15 lönösen a beadagolt takarmány nedves­ségi foka által befolyásol tátik, úgyhogy könnyen nem kívánt ecetsavbaktriumok képződése folytán az eljárás sikere két­ségessé válik. 20 A siker elérése céljából szükséges lehe­tőleg rövid idő alatt egy meghatározott,, pl. 50° C hőmérsékletet fenntartani és' emellett elegendő erős nyomást a takar­mányanyagra kifejteni, mert mér arány-25 lag kis mértékbeli magasabb vaigy alacso­nyabb hőmérséklet az erjedési folyama­tot megváltoztatja, miáltal az egész ta­karmányanyag könnyen romlásnak indul. A helyes hőfoknak gyors elérése céljá-80 ból — függetlenül a silóba adagolt takar­mányanyag nedvesiségi fokától — a silóiba beépített, fütőkígyókkal, vagy elektro­mossággal való felmelegítés már javas­latba lett hozva. Azonban ezen két eljárás 35 gyakorlatban nem vált be, minthogy a hő nem hatol egyenletesen a takarmány­anyagon keresztül. Nevezetesen a kígyó­csövek, illetve az elektródák közvetlen közelében a felmelegítés igen nagymérvű, 40 bizonyos távolságban pedig túl csekély. így pl. elektromos melegítés mellett az elektródák közelében levő fal 90° C hő mérsékletre melegszik, a siló belsejében pedig a hőmérséklet 20° C. Azonkívül az elektromossággal való felmelegítés igen 45 költséges és mindenhol nem áll rendelke­zésünkre. Jelen találmány célja a zöldtakar­mányt azáltal tartóssá tenni, hogy a zöld­takarmányt „édes sajtolt takarmánnyá" 50 változtatjuk erjesztés útján, függetlenül a mindenkori nedvességi foktól, egyszerű és egyidejűleg megbízható módon. Ezen célt a találmány értelmében lé­nyegében azáltal érjük el, hogy a silóba 55 bevezetett takarmányt meleg gázoknak alulról való közvetlen befuvása által kb. 50° C-ra felmelegítjük és azután ismert mód szerint sajtoló nyomásnak vetjük alá. Ezen sajtoló nyomást előnyösen oly 60 kép idézzük elő, hogy a takarmányanya got lefödjük és a gázokait alulról leszív hatjuk, miáltal a légköri levegő felülről lefelé nyomást gyakorol. Mint a kísérletek igazolták, ilymódon a 65 legelőnytelenebb viszonyok között az er­jesztés egyszerű módon eszközölhető és a kívánt édes-sajtolt takarmányt kapjuk. Az eljárás végrehajtására közönséges szerkezetű silót kokszkályhával és lég- 70 szivattyúval köthetünk össze, mely lég­szivattyú kompresszor gyanánt is szol­gálhat és csővezeték révén a silóval és a kályhával olykép van összekötve, hogy a kokfszkályhából elvonuló gázak friss leve- 75 gőnek szabályozható keverése mellett alulról a silóba nyomhatok és a nedves­séggel együtt megint kiszívhatok. Előnyös, ha a meleg gőzök fejlesztésére szolgáló kályha a gázoknak a silótar- 80

Next

/
Thumbnails
Contents