89036. lajstromszámú szabadalom • Önműködő zár artézi kutakhoz

furatú (j) csap kellő elforgatásával a sza­badba bocsáthatjuk ki. A rendes vízvétel a (k) csöveknél tör­ténik. 5 Szabadalmi igények: 1. önműködő zár artézi kutakhoz, azáltal jellemezve, hogy a szállócső fölé ön­működő nyomó- és szívószeleppel el­látott légtartály van szerelve, mely 10 megakadályozza a víz túlgyors felemel­kedését, illetőleg leszállását azáltal, hogy a vízoszlop felemelkedésénél a légtar­tályban lévő levegő sűrítéséhez képest a nyomószelep, a vízoszlop alászállásá­nál pedig a levegő ritkításához képest 15 a szívószelep nyit. 2. Az 1. igényben védett önműködő zár foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a nyomó- és szívószelep fölé tisz­tátlanságok behatolását megakadályozó 20 lyukasztoLL süvegek vannak erősítve. 3. Csap az 1. igényben védett záró készü­lékkel felszerelt artézi kutakhoz, az­által jellemezve, hogy háromfuratú csap gyanánt van kiképezve és a szállócső 25 felső vége alatt van elrendezve, úgy hogy egyik állásában a szállócsőben fel­emelkedett és az egészségre ártalmas vizet a szabadba bocsátja ki. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents