89035. lajstromszámú szabadalom • Fedél bádog-dobozokhoz, tégelyekhez, palackokhoz befőttes üvegekhez és efféle tartányokhoz

eel is helyettesíthetjük, melybe a fedél­karima körmei ugyanoly módon kapasz­kodhatnak, illetve felfeküdhetnek. Szabadalmi igény: 5 Fedél bádogdobozokhoz, tégelyekhez, pa­lackokhoz, befottes-üvegekhez és efféle tartányokhoz, jellemezve az, elzárandó nyílást borító, rugalmas anyagból ké­szült, domború (b) fedélköziéprész, ev­vel összefüggő, több helyen behasított 10 (c) karima és a karimarészek szabad, alsó széléből kiképezett, domború fe­délközéprész mellett az elzárandó tar­tányon létesített horonyba vagy tü­remlésbe kapaszkodó, homorú vagyis 15 benyomott fedélközéprésiz mellett pe­dig a horonytól, illetve türemléstől el­távozó (d) körmök által. 1 rajzlap melléklettel. •jsedBpna 'uptaoiu sbii«J

Next

/
Thumbnails
Contents