88893. lajstromszámú szabadalom • Olajozó gyűrűs csapágyakhoz

Megjelent 193'í. évi október lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88893. SZÁM. — Ve,/1. OSZTÁLY. Olajozó gyűrű csapágyakhoz. Altenstein Frigyes gépészmérnök, vezérigazgató és Herkules-Művek R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1923. évi junius hó 9-ike. A találmány tárgya olajozó gyűrű csap­ágyakhoz, amely a találmány értelmében egyes ívalakú részekből áll és ezek ru­galmas alkatrész segélyével vannak ösz­h szetartva. Ezen kiképzés folytán a gyűrű kevés megmunkálást igényel, könnyű sze­relést biztosít és nagy olajszállító felülete van. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát 10 tevő olajozó gyűrűnek két kiviteli alakja példaképpen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a gyűrű oldalnézete, részben metszve. A 2. ábra az egyik gyűrűrész felülnézete. A 16 3. ábra az egyik gyűrűrész elhelyezését .csap ágy csészében felülnézetben ábrázolja. A csapágy olajtartó tokja nincsen a rajzon feltüntetve. A 4. ábra egy másik kiviteli alak egy ré-80 szének metszete. Az 1. ábrában feltüntetett kiviteli alak szerint az olajozó gyűrű lényegében két körívalakú (1, 2) félrészből áll, amelyek kovácsolás, sajtolás vagy öntés útján ké-Í5 szülhetnek. A külső palást felületén a tel­jesen körülfutó (3) horony van kiképezve, amely (4) tekercsrúgó felvételére szolgál és ezért ennek körvonalai szerint van ala­kítva. A (4) tekercsrúgó egyik vége (5) ho-J0 rog alakjában és másik vége (6) fül alak­jában van kiképezve, úgy hogy az ezek egymásba akasztása útján megfeszített (4) tekercsrúgó a tengelyre helyezett (1) és (2) félgyűrűket összetartja, illetve a ten­ifi gelyhez szorítja. Kívánt esetben természetesen más ösz­szeköttetés is alkalmazható és egy tekercs­rúgó helyett két vagy több tekercsrúgó is rendezhető el; ennek megfelelően a hor­nyok száma is szaporítható az olajszállító 40 felületek növelése céljából. A (1) tekercsrúgót nem szükséges az egész kerület hosszában alkalmazni, ha­nem az huzallal, sodronykötéllel vagy sza­laggal helyettesíthető. 45 Hasonlókép lehetséges a gyűrűrészeknek oly módon való összetartása, hogy az ösz­szetartó rugalmas alkatrész felvételére szol­gáló horony az egyes gyűrűrészek kerüle­tének csak egy részében van kiképezve, 50 amint az a (4) ábrában van feltüntetve. Az (1, 2) gyűrűrészekben egy-egy rövid (7, 7) horony van, amelyekben a két gyűrűrész számára közös (8) tekercsrúgó fekszik. A (8) tekercsrúgó két vége (9, 9) horgok 55 alakjában van kiképezve, amelyek az (1, 2) gyűrűrészekhez erősített (10, 10) fülekbe akaszthatók a (8) rúgó megfeszítése és a gyűrűrészek összetartása végett. Szabadalmi igények: 60 1. Olajozó gyűrű, jellemezve azáltal, hogy egyes ívalakú részekből áll, amelyek ru­galmas alkatrész segélyével vannak ösz­szetartva. 2. Az 1. igénypontban védett olajozó gyűrű 65 kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az egyes ívalakú gyűrűrészek palástfe­lületén egy vagy több teljesen körülfutó horony van kiképezve, amelyekben a gyűrűrészek össztartására tekercsrúgó 70 van elrendezve. 3. Az 1. és 2. igénypontban védett olajozó

Next

/
Thumbnails
Contents