88832. lajstromszámú szabadalom • Gép szálas anyagok törésére, tilolására és foszlatására

Megjelent 1930. évi október li ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88833. SZÁM. — XIVa/1. OSZTÁLY. Gép szálas anyagok törésére, tilolására és foszlatására. Swyng-hedauw Paul Eugene Gaston mérnök Charenton (Franciaország). A bejelentés napja 1920. évi május hó 12-ike. Franciaországi elsőbbsége 1919. évi junius hó 23-ika. Jelen találmány tárgya gép szálas anya­gok, különösen áztatott és nem áztatott len es kender törésére, tilolására és foszla­tására, valamint a kender-, ramie- stb. 5 szösz tilolására. Közelebbről véve a találmány oly gé­pekre vonatkozik, melyekben a feldolgo­zandó szálas anyag bunda alakjában pen­gékkel ellátott és párhuzamos tengelyek 10 körül forgó hengerek és oly asztal közti térben halad előre, mely az ezen pengék által súrolt forgásfelülettel párhuzamo­san halad és mely a maga részéről a forgó henger pengéivel megegyező közök­ló ben helytálló pengékkel van ellátva. A szálas anyag ily módon a hengerek és az asztal pengéi közt megtöretik. A hengerek és az asztal pengéi közt a szálas anyag bunda mögött mozgású le-20 szedő halad, melyet a henger alkotóival párhuzamosan haladó, végeikkel oly vég­telen láncokra erősített rudak alkotnak, mely rudak egymástóli távolsága a forgó hengerek tengelyei közti távolságnak felel 25 meg és mely leszedő oly elrendezésű, hogy a rudak maguk előtt tolják az anyagot és kiemelik az asztal pengéi vagy fogai kö­zül, miután azt a forgó hengerei egyike rajta való áthaladása alatt megmunkálta, 80 hogy az asztalon utánakövetkező henger áthaladásakor azt újból megmunkálja. A mellékelt rajzon az I. ábra a készülék függőleges tengely­metszete, a 85 2. ábra hasonló nézetben a leszedő vég­nélküli láncainak vezetését mutatja váz­latosan, a. 3. ábra részleges oldalnézet, a 4. ábra oly tengelykötés elrendezésé­nek oldalnézete, mely lehetővé teszi a 40 szálas anyag etető hengerei forgásirányá­nak megváltoztatását és ily módon ezen anyag visszafelé mozgatását és kiszedését, miután azt egyik oldalán már megmun­káltuk. 45 A készülék egy sorozat tetszőleges számú bordás (a) hengert foglal magában, mely hengerek (al) tengelyei végeikkel a (b) tárcsákban vannak ágyazva, míg a tárcsák (bl) tengelyei a (c) állványban 50 vannak ágyazva. Az (a) hengerek (al) tengelyei a (bl) tengelytől és egymástól egyenlő távolságban vannak elhelyezve. A bordás (a) hengerek fogait az ezen hen­gerek egész hosszán végignyúló (d) pen- 55 gék alkotják. A (b) határoló tárcsák külső oldalán, ezekkel koncentrikusan a (b2) fo­gas koszorú van elhelyezve, mely az áll­ványra van erősítve és mely a bordás (a) hengerekkel mereven összefüggő (a2) fo- 60 gaskerékkel működik együtt. Az (a2) fogaskerekek osztóköre a (b2) koszorií osztókörével érintkezik. Az (a) bordás henger fogainak osztóköre megegyezik az (a2) fogaskerék osztókörével. 65 Ha bármely alkalmas módon forgó moz­gásba hozzuk a (bl) tengelyt, mely az (a) bordás hengerekkel ellátott (b) tárcsákat hordja, ezek forgó mozgásnak indulnak, és ugyanakkor az (al) tengelyekre erősí- 70 tett (a2) fogaskerekeknek az állványra erősített belső fogazású (b2) tárcsával való együttműködése folytán saját (al) tenge lyük körül is forognak. A bordás hengerek (d) fogainak gördü- 75 lési felülete közelében az egy sor (el) pen­gével ellátott bordás (e) asztal van elh«-

Next

/
Thumbnails
Contents