88781. lajstromszámú szabadalom • Permetezőanyag kompozitum

Megjelent 1930. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 88781. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Permetezőanyag kompozitum. Kis János g-azdász Nagyujváros. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 1-je. A mívelés alatt álló növényeket parazi­táik és más kártevőik ellen való védeke­zés céljából általában permetezni szokják. Ezen célravezető művelet azonban csak szá-5 razságban eredményes, mivel a permetek legtöbbnyire vízben könnyen oldhatók s mint olyant a növények levélzetéről az eső könnyen lemossa, sőt némelyeket a na­gyobb harmat is gyengíti hatásában. 10 A permetek ezen általános hiányosságán segít a jelen találmány tárgya a «Perme­tező anyag kompozitum», mely kompozí­cióból származó permetek a nedvességgel, illetve a csapadékokkal szemben teljesen 15 ellentállók. Lényegében a találmánybeli kompozi­tum abból áll, hogy a hatóanyaggal (rézgá­lic, klorbárium, kénpor, stb.) ellátott per­metező oldathoz, illetve vizes keveréké-20 hez legcélszerűbben 2—l°/o nyersterpetin, avagy más száradó olaj, esetleg lack-emul­ziót keverünk, mimellett a kompozícióból származó permetek az emulziók oxidáló­dása révén vízben alig oldható, hártyaszerű réteggé száradnak be a növények levél- 25 zetén. Szabadalmi igény: Permetező anyag kompozitum, azáltal jel­lemezve, hogy a hatóanyaggal (rézgá­lic, klorbárium, kénpor, stb.) ellátott per- 30 metező oldathoz, illetve vizes keveréké­hez legcélszerűbben 2—4«/o nyersterpen­tin, avagy más száradó olaj, esetleg lack-emulziók kevertetnek, mimellett a komp'ozicióból származó permetek az 35 emulziók oxidálódása révén vízben alig oldható, tehát a csapadékoknak ellent­álló, hártyaszerű réteggé száradnak be a növénvek levélzetén. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents