88740. lajstromszámú szabadalom • Lökéscsillapító szerkezet géperejű és más járművek számára

3Iegjelent 193Q . évi október hó 190 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88740. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Lökéscsillapító szerkezet géperejű és más járművek számára. Repusseau Ferenc iparos Páris. A bejelentésnapja 1923. évi január hó 27-ike. Franciaországi elsőbbsége 1922. évi julius hó 10-ike. A jelen találmány rúgós felfüggesztés sel bíró géperejű járművekhez (automo­bilokhoz) és más járművekhez való, ú. n. „súrlódással működő" lökéscsillapítószer-5 kezetre vonatkozik. A találmány abban áll, hogy egyetlen tengelyen vagy csapon több súrlódási felü­letet rendezünk el; ezen szerkezet által a fentebb említett, ú. n. „súrlódással mű-10 ködő" lökóscsillapítószerkezetek hatásossá­gát erősen növeljük. A csatolt rajzokon a találmány tárgyát képező lökéscsillapítószerkezet egy példa­képen vett foganatosítási alakja van és 15 pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben, a 3. ábrán, az 1. ábra C—X) vonala szerint vett metszetben, feltüntetve. 20 A feltüntetett foganatosítási alak két tulajdonképeni lökéscsillapítószerkezetből áll, melyek a fentebbi célból egymással össze vannak kötve, természetes azonban, hogy ugyanazon tengelyen, illetve csapon 25 több súrlódási felületet is elrendezhetünk, anélkül, hogy a találmány keretéből kilép nénk. A szerkezet lényegében négy, (A,B, C, D) karból áll, melyek két villát képeznek, 30 Ezen karok egyik végükkel, az (E) szege­csek vagy más megerősítőszervek segítsé­gével, a (G) csap nyúlványán vannak megerősítve, A (G) csapra az (F) kardan­csukló vagy más csuklós kapcsolás van 85 erősítve, mely az (A, B, C, D) karoknak a jármű felfüggesztésén való rögzítésére szolgál. Az (A, B, C, D) karok másik vége kör­alakú tárcsa vagy korong alakjával bír. Ezen tárcsák a rajzokon (H, I) és (Hl, 40 Il)-el vannak jelölve. Ezen tárcsák között két hasonló alakú (K) és (L) tárcsa van befogva, melyek mindegyike ugyancsak (M) karban végző dik, melynek szabad vége, az (A, B, C, D) 45 karok szabad végéhez hasonlóan, az (FI) kardancsuklóval ellátott (Gl) csap nyúl­ványához van erősítve. Ezen különböző tárcsák közé, alkalmas anyagból, előnyösen az (Arquto"-nak ne- 50 vezett különleges fából készült négy (0) súrlódótárcsa van helyezve, mely fa eddig a legjobb eredményeket szolgáltatta. A .lökések csillapítására szolgáló súrló dást (H, I—Hl, II—K, L) tárcsák és az 55 (O) közbehelyezett tárcsák létesítik. Ezen szervek egymásközött a központi (P) csap útján vannak összekötve, mely a (T) csa­varral van ellátva; utóbbi az (R) és (S) zárólemezekre támaszkodik. 60 Az (R) és (S) zárólemezekkel, zárócsil­lagokkal. az (X) mutató (1. ábra) lehet összekötve. Magától értedődik, hogy a találmány nincs a leírt foganatosítási alakra korlá- 65 tozva és hogy fenntartjuk magunknak a jogot, a szerkezeti elrendezést megváltoz­tatni, anélkül, hogy a találmánynak a le­írásban leírt jellemző tulajdonságától el távolodnánk. 70 Szabadalmi igények: 1. Rúgós felfüggesztéssel bíró géperejű­járművekhez (automobilokhoz) és más járművekhez való, súrlódással működö, lökéscsillapítószerkezet, azáltal jelle- 75 mezve, hogy egyetlen tengelyen, ill.

Next

/
Thumbnails
Contents