88721. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű cseppfolyós égési anyaggal működő robbanó mótor

Megjelent 1930. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88121. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Kétütemű csepfolyós égési anyaggal működő robbanó mótor. Tartrais Eug-ene Henrik mérnök Maisons-Laffitte. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hó 31-ike. Franciaországi elsőbbsége 1917. évi december hó 3-ika. A találmány tárgya oly kétütemű elé­gési mótor, amelynél a porlasztott csepp­folyós égési anyag röviddel a fellobbantás pillanata előtt löveltetik be a hengerbe, 5 amely utóbbi tengelyirányú nyíláson köz­lékedik a nem hűtött égési kamrával. Lényegére nézve a találmány az öblítő­nyílásoknak oly elrendezésében áll, hogy azok a dugattyú és a henger különleges 10 kiképzésével kellően együttműködjenek úgy hogy ez a kiképzés hivatásának meg­feleljen. A csatolt rajzon példaképen bemutatjuk a találmány tárgyának egy kiképzési alak-15 ját. Az 1. ábra a hengernek az elosztónyíláson keresztül vett harántmetszete, a 2. ábra hosszmetszet az 1. ábra A—B—C vonala szerint. 20 A rajz magyarázatára szolgál az alábbi leírás. (1) a henger, (2) a dugattyú, (3, 4 és 5) a kipuffogó nyílások, csatornák, ill. veze­ték, (6 és 7) az öblítő levegő belépőnyílásai 25 és vezetékei, mely levegő fel nem tüntetett légszivattyúból érkezik (e célra tetszőle­ges ismert szerkezet alkalmazható); (8) a gyújtókamra, (9) a porlasztó és (10) a víz­köpeny. A működés a következő: 30 Amikor a dugattyú löketének alsó végé­hez ér, először a kipuffogó nyílások nyíl­nak meg, mire a nyomás csökken. Erre megnyílnak a légbevezető nyílások az öb­lítéshez. A levegőáramok a dugattyú végé- 35 nek kúpos kiképzése által terelve a hen­gertér középrészen találkoznak és itt (11) oszloppá egyesülve emelkednek, míg a le­vegő által hajtott égési gázok gyűrűs (12) oszlop alakjában sülyednek le és távoznak, 40 amint azt a berajzolt nyilak jelzik. Szabadalmi igény: Kétütemű, cseppfolyós égési anyaggal mű­ködő mótor, amelynél a henger tengely­irányú nyílson közlekedik a nem hű- 45 tött égési kamrával, s amelyre jellemző, hogy a dugattyú felső vége kúposán ki­emelkedően van kiképezve a gázoknak öblítés alkalmával való terelése céljá­ból úgyhogy a légáramok középső emel- 50 kedő oszlopban egyesülnek, míg az égési gázok gyűrűs oszlopot képezve sülyed­nek le a henger kerülete mentén. 1 rajzlap melléklettel. P.'illas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents