88664. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növénydísz előállítására

Megjelent 1930. évi október li ó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88664. SZÁM. — Yl/a. OSZTÁLY. Eljárás növénydísz előállítására. Oberle Alajos tanár Budapest. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 18-ika. Ismeretes már oly eljárás, amellyel szárított vagy természetüknél fogva ke­mény rostú növényeket, pl. fenyőágakat stb. oly bevonattal lehet ellátni, amely a 5 kezelt tárgyon hó, jég, illetve zúzmara­szerű réteget alkot. Ily bevonattal ellá­tott fenyőágakat pl. karácsonyfadísz gya­nánt használnak. A találmány értelmében szárított vagy nem szárított növényeket 10 látunk el ily bevonattal, amelyek azonban a sötétben még foszforeszkáló fényt is ter­jesztenek. A kikészítendő tárgyakat szükség ese­tén megszilárdítjuk, majd oly anyaggal 15 vonjuk be, amely megszáradáskor apró kristályokat, vagy esetleg sima felületet alkot. Ily anyag gyanánt használható bár­mely megfelelő, karácsonyfaágakon már 20 eddigelé is alkalmazott hó és zúzmara benyomását keltő kristályréteget létesítő tömény sóoldat, amelyhez a találmány értelmében valamely foszforeszkáló, vagy radioaktív anyagot, pl. radioaktív kén-25 cinket adagolunk. A radioaktív kéncink Tagy hasonló foszforeszkáló anyag meny­nyisége tetszés szerint változtatható, hogy erősebben vagy gyengébben világítótár­gyakat nyerjünk. 80 Az ilykép kezelt tárgyak (pl. virágok, fenyőágak, stb.) a nappali fényben oly benyomást keltenek, mintha zúzmarával vagy jéggel volnának belepve, a sötétben pedig foszforeszkáló fényt terjesztenek. A találmány szempontjából nem lénye- 85 ges, hogy a zúzmara, jég stb. benyomá­sát keltő szer gyanánt mily anyagot vagy oldatot alkalmazunk, úgyszintén mellékes, hogy a számos foszfortartalmú és radio­aktív anyag közül melyiket és mily 40 mennyiségben választjuk az oldat ada­léka gyanánt a foszforeszkáló tünemény létesítésére. A jleírt eljárással kikészített tárgyak szobadísznek, karácsonyfadísznek stb. 45 használhatók. Szabadalmi igények: 1. Eljárás növénydísz, stb. előállítására, jellemezve azáltal, hogy a szárított vagy nem szárított növény (pl. virág, 50 galy, fenyőág stb.) oly anyaggal vo­natik be, amely megszáradásakor apró kristályokat vagy sima felületet alkot és foszforeszkáló alkatrészt is tartal­maz. 55 2. Az 1. pontban igényelt eljárás foga­natosítására szolgáló oldat, jellemezve azáltal, hogy víz, ső és radioaktív kén­cink keverékéből áll. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents