88640. lajstromszámú szabadalom • Kiakasztható biztonsági ablakrács

Megjelent 193Q . évi október hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88640. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Kiakasztható biztonsági ablakrács. Nagy Miklós mérnök Budapest. A bejelentés napja 1923. évi május hó 19-ike. Jelen találmány tárgya kiakasztható biz­tonsági ablakrács, melynek előnye az eddig használatos ablakrácsokkal szemben abban rejlik, hogy a rács amellett, hogy az ablak-5 nyílást teljesen megvédi, a nyílás elől bár­mikor félretolható, vagy pedig szükség ese­tén az ablakról leemelhető. Lényegében a találmány abban áll, hogy a rácsot egymástól bizonyos távolságban 10 elrendezett függélyes rácsrudak alkotják, melyeknek alsó és felső végeit egymással egy-egy harmonikaszerűen összecsukható keresztirányú rácsszalag köti össze, to­vábbá, hogy a rács kampók segélyével az 15 ablakkereten elrendezett fülekbe van be­akasztva és ezen helyzetében lakat segé­lyével rögzítve. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­daképen felvett kiviteli alakjában előlné-20 zetben van feltüntetve. Az ablakrácsot az egymástól tetszéssze­rinti távolságban elhelyezett, függélyes (a) rácsrudak alkotják, melyeknek alsó és felső végeit a harmonikaszerűen összecsukható 26 keresztirányú (b) rácsszalagok kötik egy­mással össze. Ezen rácsszalagok a (c) pon­tokban egymással közismert módon csukló­san összekapcsolt rácsrudakból vannak ké­kezve. A rácsozat három sarkában egy-egy 30 (d) kampó van megerősítve, a negyedik sarokban pedig az (f) fül van elrendezve. Az ablakkereten ezen kampók befogadá­sára szolgáló (g) fülek, valamint (h) pánt van megerősítve. Az ablakrácsot a (d) kampóknál fogva 35 az ablakkeret (g) füleire függesztjük fel és ugyanakkor az ablakkeret (h) pántjára felfekvő (f) kengyelt a pánthoz hozzálaka­toljuk. Ezzel az ablakrács rögzítve van. Ha most a rácsot félre akarjuk húzni, a laka- 40 tot kinyitva a rács (f) fülét szabaddá tesz­szük és az (f) fül fölött fekvő (d) kampót kiakasztjuk a keret megfelelő füléből. Ek­kor a rácsot harmonikaszerűen összecsuk­hatjuk, úgy hogy az egész rács az ablak- 45 keret egyik szélébe húzódik vissza. Ha most a másik két (d) kampót is kiemeljük az ablakkeret (g) füleiből akkor a rács az ablakról eltávolítható. Szabadalmi igény: 50 Kiakasztható biztonsági ablakrács, azáltal jellemezve, hogy a rácsot egymástól tet­szés szerinti távolságban elrendezett füg­gélyes rácsrudak alkotják, melyeknek alsó és felső végeit csuklósan egymáshoz 55 kapcsolt és egymást keresztező rácsru­dakból kiképezett, harmonikaszerűen összecsukható keresztirányú rácsszala­gok kötik egymással össze, mimellett a rácsozat kampók segélyével az ablak- 60 kereten megerősített fülekbe van be­akasztva és helyzetében lakat segélyé­vel van rögzítve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents