88510. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kolloidos masszáknak kis golyók kis gyöngyök alajába való hozatalára

Megjelent 19.30. évi október lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JOggK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 885ÍO. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Eljárás kolloidos masszáknak kis golyók vagy gyöngyök alakjába való hozatalára. Aktiengesellscliai't für Chemische Produkte, vorm. H. Scheidemandel Berlin, dr. Sakom Dániel vegyész Wiesbaden és dr. Askenasy Paul tanár Karlsruhe. A bejelentés napja 1924. évi március hó 5-ike. Ha kolloidos masszáknak, mint enyv­nek, zselatinnak vagy hasonlónak oldatát melegen olyan hűtőfürdőbe vezetjük, amelynek folyadékja a kolloidoldattal 5 nem keveredik, akkor a behulló cseppek golyókká vagy gyöngyökké alakulnak, amelyek a fürdőn áthaladva, megmere­vednek. A gyöngyök azután eltávolíthatók és száríthatok. Ilyen alakban az enyv-10 masszák jól kezelhetők, kényelmesen hasz­nálhatók, könnyebben száradnak, mint táblákban és használatnál könnyen olvad­nak. Enyvmasszák vagy enyvoldatok alatt a következőkben valamennyi tekin­tetbe jövő kolloidos massza értendő. Ilyen fajta hűtőfürdők gyanánt különö­sen alkalmasak például a benzol, triklór­etilén, tetraklóretán és ezeknek keverékei, miután azok szabályos golyók vagy gyön-20 £yök képzésénél közreműködnek. Lehet tehát az ilyen merevítőfolyadékba a kol­loidos oldatot tetszőleges módon, például folytonos sugár alakjában befolyasztani. Ezen előnyökkel szemben tetemes hát-25 rány mutatkozik, annyiban, amennyiben a gyöngyökre a hűtőfolyadékból való ki­vételnél ez utóbbi rátapad. Ezáltal ezen nagyértékű folyadék részben elvesznek, másrészt pedig a termék tisztátalanítva 30 iesz. Eddig a gyöngymassza centrifugálásá­val iparkodtak segíteni, ezzel szemben nem lehetett kielégítő eredményt elérni, különösen azért, mert a centrifugák igen 35 gyorsan tűzveszélyes, mérges vagy kelle­metlen gőzökkel telnek meg. Ezt a hátrányt azáltal háríthatjuk el, hogy más olyan merevítőszert választunk. amely nem mutatja ezen hátrányos tüne­ményeket. 40 Kitűnt, hogy hűtőszer gyanánt olyan folyadékok is alkalmazhatók, amelyek a gyöngyképződést kevésbbé segítik elő, mint pl. a víz, sóoldatok, vizes emulziók vagy más a kolloidos masszával keveredő 45 hűtőszerek, ha a találmány értelmében az oldott kolloidmasszát kész cseppek alak­jában engedjük a hűtőfolyadékba belépni. Ezek a folyadékok olcsóbbak és nincs ká­ros vagy hátrányos hatásuk, ha a gyön- 50 gyökre tapadnak. A hűtőszer a találmány szerint gáz is lehet. Az eljárásnak ezen foganatosítási alakjánál el van hárítva a folyós mere­vítőszer azon hátránya, hogy egyrészt a 55 merevedő masszának és másrészt a me­revítő szernek teljes elkülönítése nem le­hetséges. Gázalaki'i hűtőszer alkalmazásánál az ilyen hátrányok teljesen el vannak ke- 60 riilve, amennyiben gázalakú közegben a golyó- vagy cseppalakú merevedés egy­részt a hűtőszernek és másrészt az enyv­masszának vesztesége nélkül, azaz a két szernek teljesen külön tartása mellett 65 megy végbe. Az eljárásnak ezen foganatosítási módja különösen olcsó és nagyon egyszerű be­rendezést igényel. A hűtőszernek hidegen tartása különösen könnyen foganatosít- 7 q ható. Célszerű az eljárást itt oly módon foga­natosítani, hogy eső alakjában lehulló cseppekkel szemben a gázáramot ellen­áramban áramoltatjuk. Sok esetben akké- 75 pen is eljárhatunk, hogy a cseppeket egy

Next

/
Thumbnails
Contents