88468. lajstromszámú szabadalom • Javítások elzáró csapokon

az (5) rúgó újból erősen szorítja a (4) csa­pot az (1) esapháztoa. A !(ir>) golyók száma, tetszésszerinti le­het, azonban előnyös, ha valamely szabá-5 lyos sokszög csúcsaiban vannak elren dezve. ; A (14) vajatokat más alakban is képez­hetjük, általában olyképen, hogy 1 a két hüvely közötti távolság a fogantyú elfor- 2. 10 gatása által változtatható legyen. 1 Szabadalmi igények: 1. Javítások elzáró csapokon, jellemezve azáltal, hogy a forgó csapra egy rúgó gyakorol hatást, mely a csapot a csap-15 házba jszorítja és a csap, valamint a csapház közötti súrlódás csökkentésére és a cisap és elforgatására a csap felső része és (10) hüvely között vájatokban elrendezett golyók szolgálnak, melyek a fogantyú elforgatása alkalmával a 30 vájatokban egymáshoz közeledvén, a csapot hosszirányban lefelé mozgatják, miáltal a esapsurlódás csökken és a csap elforgatható. Az 1. igénypont szerinti csap egy kivi- 25 teli alakja, jellemezve azáltal, hogy a golyók felvételére szolgáló vájatok nagyobbak, mint a golyók átmérője, mely vájatok egyrészt a csappal szilár­dan ÖBSzekötött (9) hüvelyben, más 30 részt pedig a fogantyú rúdjával össze­kötött (10) hüvelyben vannak kiké­pezve. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest. 88464

Next

/
Thumbnails
Contents