88377. lajstromszámú szabadalom • Dugóérintkező koncentrikus kontaktusokkal

Megjelent 193Q. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88377. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Dugóérintkező koncentrikus kontaktusokkal. Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1923. évi november hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi augusztus hó28-ika. Koncentrikus kontaktusokkal bíró dugó­érintkezőket eddigelé rendesen fából készí­tettek. Ez érintkezőknél a koncentrikus kontaktushüvelyek a dugószerkezet egyik > végén, a kapcsok pedig annak másik vé­gén voltak elrendezve, ugyancsak e máso­dik végen a fatestbe a sapka felerősítésére szolgáló csavarmenet van bevágva. Ily szer­kezetek hátránya a túlságos nagy szerkezeti i hossz. A találmány tárgyát képező szerkezetnél a sapkát már nem a fatest, hanem a külső kontaktus meghosszabítása hordja. Ezáltal a szerkezeti hossz lényegesen megrövidül, miután a sapka a dugó illetőleg doboz alsó széléig nyúlhat. A találmány egy kiviteli alakját a mel­lékelt rajz 1. és 2. ábrái tüntetik fel egy dugóérintkező esetére (a) a kontaktusré­szek megerősítésére szolgáló test, (b) és (c) a kontaktusok, (d) a szorítókapcsok, (e, a, b) hüvely csavarmenetére felerősített sapka, (g) a sapka meghosszabításába vágott anya­menet. A hüvely (b) meghosszabbítása azzal az 25 előnnyel jár, hogy belsejébe a kontaktusré­szek befogadására szolgáló szigetelőmassza bepréselhető. Csavarmenet helyett peckek, orrok vagy más hasonló megerősítőszervek is alkalmazhatók. 30 A leírt szerkezet csekély változtatással mint doboz is kivihető, amely szintén kom­pediózus és kis helyszükségletű szerkezet alakjában képezhető ki. Szabadalmi igények: 35 1. Dugószerkezet koncentrikus kontaktu­sokkal, központosán átfúrt burkoló sap­kával, azáltal jellemezve, hogy a külső kontaktus a szigetelő anyag befogadá­sára, a kontaktustestek és kapcsok fel- 40 vételére szolgáló meghosszabbítással bír. 2. Az 1. igénypontban védett dugószerke­zet egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a kontaktushüvely meghosszabbí­tása a burkoló sapka felerősítésére szol- 45 gáló csavarmenettel van ellátva. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents