88369. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyüjtőelegyek előállítására

Megjelent 1936. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI J&WL w SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEI RAS 88369. SZÁM. — XlX/G. OSZTÁLY. Eljárás gyujtóelegyek előállítására. Dr. Ing1 . Rathsburg- Hans Filrth. A bejelentés napja 1923. évi október hó 17-ike. A d d e 11 (1 a. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság 19161/1935. számú jogerős végítélete szerint a szabadalom igénypontjai a következők: 1. Eljárás gyutacsok. Flóbert rendszerű lőfegyverek gyutacsai és hasonló lőszer­hez való gyujlóel'Cgy előállítására, azzal jellemezve, hogy tetrazéneket, pl. gua­niItdiazoiguanilletrazénL vagy diázott'tra­zolbenzalaminogiiaindiiit nitrotcslekkel vagy ezek sóival és ismeri gyujlóelegy­alkalrészekkel keverten alkalmazunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kivi­teli módja, azzal, jellemezve, hogy a io le Ir a zeneket robban 1 ó gy u l acs l ö I lése k fe H öll ése ké n l alkalmazzuk. Puli,is nyomda. Bmliipcst.

Next

/
Thumbnails
Contents