88367. lajstromszámú szabadalom • Függő kötélpálya

Megjelent !{):->() . évi október h ó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI MRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88367. SZÁM. — Vg/1. OSZTÁLY. Függő kötélpálya. J. Pohlíg G. m. b. H. Wien. A bejelentés napja 1919. évi szeptember hó 30-ika. A jelen találmány tárgya oly függő kötélpálya, melynek teheroldalán egy teherkötél és egy vonókötél, üres oldalán pedig egyetlen kötél van elrendezve, mely 5 úgy teher-, mint vonókötél gyanánt szol­gál. Ennek megfelelően a kötélpálya­kocsik úgy a (teheroldalon) a vonókötél beszorítására, mint (a teher- és az üres oldalon) a kocsik ieliiiggesztésére szolgáló 10 berendezésekkel vannak ellátva. A talál­mány tárgyát képező vegyes rendszer nem­csak lényeges anyagmegtakarítást jelent, hanem egykötelii pályaszakaszoknak a fő­hálózathoz való közvetlen csatlakoztatását 15 is lehetővé teszi, ha a mellékszakaszok kisebb jövedelmezőségük miatt az egy­kötelii rendszert kívánják. Ezáltal ily esetekben a csatlakozó állomásokon mos­tanáig szükséges átrakodást elkerüljük. !0 A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben kiképezett függő kötélpálya példa­képen vett foganatosítási alakjai vannak feltüntetve. Az 1. ábra az összelrendezés vázlatos táv-15 lati képe; a 2. és 3. ábra a szorítóberendezés egy foganatosítási alakjának hosszmetszete és felülnézete, a. 4. ábra a 2. ábra A—-B vonala mentén 10 vett metszet. Az 5. és 6. ábrák a függesztőművet a futó­művel különböző működési helyzetekben nézetben mutatják, a 7. és 8. ábrák egy további foganatosítási 5 alakot tüntetnek fel: a 10., 11. és 12. ábrák a szorítóberendezés másik foganatosítási alakját mutatják hosszmetszetben, felülnézetben és a 9. ábra C—D vonala mentén vett metszet-0 ben, míg a 12. és 13. ábrák és a 14. és 15. ábrák a szorítóberendezések két foganatosítási alakját különböző működési helyzetekben mutatják. A 16—22. ábrákon a kötélszorítóberendezés 45 egy további foganatosítási alakja van fel­tüntetve. Mint az 1. ábrából látható, az (1) hord­kötél a (2) kötélpályaállvány teheroldalán elrendezett ismert szerkezetű (3) kötél 50 sarukon nyugszik. A (4) vontatókötélnek a teheroldalon lévő részét a (6) kötélpalya­kocsik (5) szorítóberendezései fogják meg és az ismert szerkezetű (7) görgők tart­ják. Az üres oldalon a (4) vontatókötél, 55 mely ott egyidejűleg a rajta függő üres kocsik bordkötele is, a (8) görgőkészlet fölött fut. Hogy a kötélpályakocsit úgy a két­kötelii, mint az egykötelü pályaszakaszo- 60 kon használhassuk, megfelelő kiképzésű kötélszorítót alkalmazunk, mint amilyen pl. a 2—4. ábrákon van feltüntetve. Ez a szorító a (9) tokból áll, mely a (10) csap segélyével a kötélpályakccsi (11) függesz- 65 tüművében szilárdan vagy forgathatóan lehet ágyazva. Ebben a tokban a (12) csap körül forgathatóan a (13, 14) szorítópofák vannak ágyazva, melyek a (4) vontató­kötél megfogására helytálló vagy kicserél- 70 hető (15) betétpofákkal Amannak ellátva. A (13) szorítópofának az ívelt felülettel ha­tárolt (16) toldata van, mely a (17) csúszó­test befolyása alatt áll. Ez a (17) test a (18) csap körül forgatható (19) emelő 75 egyik végén szilárdan vagy mozgathatóan van elrendezve. A (19) emelő másik vég'! a (20) görgőt hordja, mely a (21) vezeték behatása alatt áll. A vezeték a (19) emelő­vel a (16) pofa nyitására és zárására szíik- 80

Next

/
Thumbnails
Contents