88190. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyékony mosószer előállítására

Megjelent 1930. évi november hó 308-án. HAGYAR KIRÁLYI Jp|Í||| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88190. SZÁM. — XVITI/a. OSZTÁLY. Eljárás folyékony mosószer eló'állítására. Tély Lajos nyűg-, főhadnagy Budapest. A bejelentés napja 1924. évi április hó 10-ike. Jelen találmány eljárás folyékony mosó­szer előállítására. A ma forgalomban levő mosószerek: lúgkő, szóda, mosópor, szap­pan stb. szilárd állapotban lévén, fel-5 oldás után használhatók mosás céljaira és mint köztudomású, eredményes mosást több szer: lúkgő, szappan stb. hozzáadásá­val lehet elérni. Találmányom egyesíti magában mind-10 azon szereket, melyek a mosás, illetve tisztításra a legalakalmasabbak, úgy a kéznek, mint a ruhának tökéletesen ártal­matlanok, feleslegessé teszik úgy a szap­pan, mint az egyéb használatban volt 15 mosószerek alkalmazását, mégis a ruha­nemű ennek használata mellett hófehér lesz és ezenfelül kóros betegek fehér- és ágynemű mosásánál a dezinficiálást is el­végzi. 20 Jelen találmány tárgyát képező eljárás célszerű gyártási módja a következő: Megfelelő menyiségű ammóniák szódát, marónátront és sapominextractot forró vízben feloldunk, miáltal az adott szilárd szerek felolvadnak, ezen oldathoz terpen- 25 tinszeszt és vízüveget adva, felkeverjük és kihűlni hagyjuk. Így egy oly folyé­kony mosószert nyerünk, melynek előnyei fentebb ismertetve lettek. Forró vízben feloldunk (49 rész víz): 30 15 rész ammóniák szódát, 5 rész marónátront, 20 rész saponinextractot, a feloldott anyaghoz hozzáteszünk: 7 rész terpentinszeszt, 35 4 rész szalmiákszeszt. Szabadalmi igény: Eljárás folyékony mosószernek előállítá­sára, jellemezve azáltal, hogy vízben marónatront, ammóniák szódát és 40 saponinextractot feloldunk, ahhoz ter­pentinszeszt, szalmiákszeszt és vízüve­get adva, összekeverjük és kihűlni hagyjuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents