88186. lajstromszámú szabadalom • Tűzhelykályha

Megjelent 193Q . évi november hó 3-án . MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88186. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Tűzhelykályha. Tary Endre mérnök Budapest. A bejelentés napja 1923. évi november hó 26-ika. A találmány tárgyát képező kályha ta­karéktűzhelyet és kályhát egyesít magá­ban oly módon, hogy a kályha testében sütő- és főzőlap van elhelyezve. 5 A füstgázok a sütő minden oldalát érintve, állandóan felfelé haladnak és így a huzat a régi rendszereknél szokásos le­felé irányítás által nem lesz gátolva. A ta­lálmány lényege az, hogy közvetlen a sütő 10 alatt elhelyezett tűzfészek dacára a sütő hőmérséklete szabályozható úgy, hogy a sütő minden oldaláról egyenletes hő árad ki. A rostély, főzőlap és a sütő közelsége, a 15 tüzelőanyag teljes kihasználását teszi le­hetővé s így a találmány tárgyát képező szerkezet használata esetén nagy tüzelő­anyagmegtakarítás érhető el, hasonló igé­nyeket kielégítő használatban ismert tü-20 zelőszerkezetekkel szemben. A mellékelt rajzon a találmánynak példa­képem kiviteli alakja van vázlatosan fel­tüntetve, ahol az 1. ábra c—d irányú hosszmetszete, a 25 2. ábra a—b irányú hosszmetszete ós a 3. ábra a kályha felülnézete, a 4. ábra pedig a kályha keresztmetszete. A találmány tárgyát képező egyesített tűzhelykályha a következő részekből áll: 80 (1, 2, 3, 4) oldalfalakból, melyek az (5) sar­koknál össze vannak erősítve. A kályha első lapján van a (6) sütőajtó elhelyezve, a (7) tüzelőajtó, (8) hamuajtó és a (9) tii­zelőanyagszekrényajtó. A (10) belső oldal­lemez a (11) szögeosekkel a külső oldalfal- 35 hoz van erősítve oly módon, hogy a két ol­dallemez közé hőszigetelő anyagot lehet el­helyezni. A (13) sütőnek hátsó nyílása is (12) ajtóval van ellátva, a sütő fenekét pe­dig (14) főzőlap alkotja. A kályha (15) fedő- 40 lapja ételmelegítésre és lassú főzésre hasz­nálható. A (16) rostély fölött a tüzelőtér, alatta a hamutartó, a hamutartó alatt pe­dig a (17) tüzelőanyagszekrény van elhe­lyezve. 45 A kályha sütésre, főzésre és fűtésre használható. Sütéskor mindkét sütőajtó be­zárandó és a sütőbe a (19) tepsi alá a (18) betét helyezendő el, hogy az alulról feltörő túlerős hő perzselő hatása enyhítve legyen. 50 Főzéskor mindkét sütőajtó nyitva tar­tandó. Ezáltal a főzőlaphoz, mely a sütő alját képezi, kétoldalról lehet hozzáférni. Fűtés esetén ugyancsak mindkét sütőajtó állandóan nyitva tartandó, ezáltal a sütő 55 minden oldala mint fűtőfelület kihasznál­ható. Szabadalmi igények: 1. Egyesített tűzhelykályha, jellemezve az­által, hogy a sütő alját főzőedények el- 60 helyezése céljából főzőlap alkotja. 2. Az 1. alatt védett tűzhelykályha kivi­teli alakja, jellemezve azáltal, hogy köz­vetlenül a sütő alatt tűzfészek van el­helyezve. 65 3. Az 1—2. alatt védett tűzhelykályha ki-

Next

/
Thumbnails
Contents