88145. lajstromszámú szabadalom • Tűzelőanyagfűtésre szolgáló tűzhely-test folytonos vegyi különösen metallurgiai eljárások foganatosítására

- 2 — hosszanti oldalain, ezekbe a tűzhely fö­lött betörkolló anyag-aknák vannak el­rendezve. 2. Az 1. alatt védett tűzhelypest foganato-5 sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a tűzhelypest a tűzhelyfürdőtől mind­két oldalt az aknák elhelyezésére ki van bővítve. 3. Az 1. vagy 2. alatt védett tűzhelypest 10 foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy az anyagaknák mellső fa­luk alsó vége felé zárószervekkel, pl. ajtókkal vagy tolókákkal vannak el­látva. 4. A 3. alatt védett tűzhelypest foganato- lj sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a zárószervekben a gáz be- és kivezeté­sére és betétgépek segélyével való anyagbevezetésre nyílások vannak al­kalmazva. 2( 1 rajzlap melléklettel. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents