88104. lajstromszámú szabadalom • Csúzdamótor

Megjelent 11)30. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 88104. SZÁM. <— Vd/3. OSZTÁLY. Csúzdamótor. Peták Vaclav mérnök Ostrau. A bejelentés napja 1920. évi november hó 26-ika. Ausztriai elsőbbsége 1918. évi szeptember hó 23-ika. Az ismert csúzdamótorok, melyek sze­net vagy ehhez hasonlókat szállítanak ide-oda tolhatóan ágyazott, többé-kevésbé lejtős szállítócsatornákon, egyszeresen 5 működő lég- vagy gőzhengerből állanak, melynek dugattyúrúdja rendszerint eme­lőkkel és vonórudakkal vagy láncokkal van a szállítóosatornákkal összekötve. A hajtóközegnek a dugattyúk egyik olda-10 Iára való hatására a csatornák fölfelé tolatnak, ami után a hajtóközeget ki­eresztjük, minek következtében a csa­' tornák önsúlyuk folytán gyorsan lesik­lanak. Hátránya ezen gépeknek, hogy 15 alacsony csúzdálkiiál nem rendezhetők el a csatornák alatt és azokkal nem köz­vetlenül, hanem csakis bonyolult emelő­mű vagy láncáttétel útján feszítőberen­dezések közbeiktatásával kapcsolhatók 20 össze. Fenti hátrányokat küszöböli ki jelen találmány. A rajzon 1. ábra előlnézetet, 2. ábra pedig vízszintes hosszmetszetet 25 mutat. A gép két párhuzamosan egymás mel­lett elrendezett egyszeresen működő (2, 3) hengerből áll. A (4, 5) dugattyúk (6, 7) rúdjait végükön a (8) kereszt-30 gerenda köti össze, mely közvetlenül csuklósan van az egyik lemezből készült (a) szállítócsatornával összekötve. A két munkahenger között középen harmadik kisebb átmérőjű (9) henger fekszik, mely-35 ben a korlátolt löketű (10) elosztó to­lattyú van eltolhatóan elrendezve, me­lyet a tolattyú központos furatán szaba­don keresztülhatoló (11) rúd működtet. Ezen (11) tolattyúrúd (14, 15) lökéstom­pító rúg ók kai ellátott két (12, 13) ütközőt 40 hord; a rúd vége a (8) keresztgerendák­lioz van erősítve. Mindhárom henger egymással szilárdan van összekötve. A (9) tolattyúhengeren van egyfelől a (16) beáramlónyílás, a (17) csővezetéken 45 at érkező nyomóközeg számára, másfelől pedig a (18) kipuffogó nyílás. A (10) to­lattyú felületén meghatározott távolság­ban két körülfutó (19, 20) horony van. A (4, 5) dugattyúknak a kipuffogás utáni 50 szélső helyzetében a (10) tolattyút a (13) ütköző úgy állítja be, hogy annak a (19) körhornya szemben áll a (16) beeresztő­nyílással, míg a másik (20) körhorony a (18) kipuí'fogónyílás hatáskörébe nem 55 esik. A nyomóközeg a (17) vezetéken és (19) körhornyon át a (9) tolattyúhenger falába begyalult hosszúkás (21) csator­nába jut, mely a (22) harántcsatornába torkolik, mely a (2, 3) munkahengerek- 60 hez vezet. A (4, 5) dugattyúkat tehát a nyomóközeg a hengerek másik végéhez szorítja, miközben ezek a (6, 7) dugattyú­rudak és (8) keresztgerenda közvetítésé­vei az utóbbihoz csatlakozó (a) szállító 65 csatornát is magukkal viszik és ezáltal azt fölfelé mozgatják mindaddig, míg a (12) ütköző a (10) tolattyúnak neki nem ütközve, azt olykép tolja el, hogy a to­lattyúnak (19) hornya a (16) beáramló 70 nyílás hatáskörén kívül esik, a (20) to­latt.vúhorony pedig a (18) kipuifogónyí­iással kerül szembe, miáltal a henger­terek a (22, 21) vezetékeken át a (18) kipuffogónyílással jönnek kapcsolatba és 75 a nyomóközeg eláramolhatik, egyidejűleg pedig az anyaggal töltött (a) csatornák önsúlyuk folytán lecsúsznak és végül a

Next

/
Thumbnails
Contents