88070. lajstromszámú szabadalom • Erector

Megjelent 193Q. évi november hó 15-én. MAGYAK EIBÍIYí JHHgE SZABADALMI BffiÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 88070. SZÁM. — YLL/E. OSZTÁLY. Erector. Erdélyi Andor kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1924. évi május hó 15-ike. A találmány tárgya erector, melynek alkalmazása által a férfiak nemi tagja oly esetekben, midőn a nemi tag önmagá­tól nem merevedik meg, a szervezetre 5 káros hatás nélkül merev helyzetbe hoz­ható. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­daképen felvett foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 10 1. ábra a készülék oldalnézete, a 2. ábra a készülék felülnézete, a 3. ábra pedig metszet az 1. ábra A—B vonala mentén. A készülék a kettős fallal bíró (a) gumi-15 hüvelyből áll, mely ugyancsak kettős falu és gumiból előállított, hosszirányú (b) nyúlványokkal van ellátva. A (b) nyúl­ványok végét a (c) gumigyűrű köti egy­mással össze. A (b) nyúlványok belsejé-20 ben, és pedig a külső fal belső oldalára felragasztva, a merevebb anyagból készült (d) lécek vannak elhelyezve, melyeknek végei az (a) hüvelybe is benyúlnak. Az (a) hüvely széléhez a készülék felerősítésére 25 szolgáló, összekapcsolható (f) gumiszallag van szerelve, a hüvely külső falához pedig a (g) elzárószeleppel ellátott (h) gumicső csatlakozik, melyen át levegő nyomható a hüvely kettős fala közé. 30 Használatnál az (a) hüvelyt ráhúzzuk a nemi tagra olymódon, hogy a hüvely széle a herezacskóig felhúzódjék, a (b) nyúlványok a nemi tagra ráfeküdjenek, a makk pedig teljesen szabadon marad-85 jon és ezen helyzetben az (f) gumiszalla­gok segélyével rögzítjük, amit a herezacs­kón túl a gyökéren átvetünk és összekap­csolunk. Ezután a (g) szelep (gl) csőnyúl­ványához gumilabdát kapcsolunk és ennek segélyével levegőt fujtatunk az (a) hüvely, 40 valamint a (b) nyúlványok kettős fala közé. A belső fal vékonyabb gumiból ké­szül és bőven van kiszabva, úgy, hogy a légpárna képződésének a belső fal áll kevésbé ellent és így a hüvely, valamint 45 a (b) nyúlványok falai befelé kidomborod­nak. A kidomborodott gumi falrészek a nemi tagra szorosan ráfekszenek és abban vértódulást idéznek elő. amellett pedig a (b) nyúlványok a nemi tag húsrészét a 50 nyúlványok közötti hézag felé szorítják, úgy, hogy ezen hézagokban a nemi tag kidomborodik és felülete a hüvely, illetve a (b) nyúlványok külső felületével egy vonalba kerül, vagy pedig azon túl is nyú- 55 lik. A nemi tag összeszorítása és egyes részeinek kidomborítása által a tag meg­merevedik, minthogy pedig a kidombo­rodó húsrészek szabadon állanak, megőr­zik teljes érzékenységüket. 60 A levegő benyomása után a (g) szelep­pel a levegőkiömlést elzárjuk és a gumi­labdát el is távolíthatjuk. Természetes, a készülék felerősítéséhez az (f) szallagok nem feltétlenül szükségesek, minthogy a 65 létrehozott légpárna maga is elegendő a készülék rögzítésére. A (d) merevítőlécek pedig keményebb gummival, vagy más anyaggal is helyettesíthetők anélkül, hogy ezzel a találmány lényege változnék. 70 Szabadalmi igények: 1. Erector, jellemezve a nemi tagra fel­húzható, gumi vagy más hasonló ru­galmas anyagból készült, kettős fallal bíró hüvely vagy gyűrű által, melynek 75 kettős fala közé levegő szorítható. 2. Az 1. igényben védett erector kiviteli

Next

/
Thumbnails
Contents