88059. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mintával bevont burkolólemezek önműködő előállítására

Meg-jelent l$)SO. évi november lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88059. SZÁM. — XYII/f. OSZTÁLY. Berendezés mintával bevont burkolólemezek önműködő előállítására. La Céramique Nationale Société Aiionyme Welkenraedt Belgium. A bejelentés napja 1923. évi április hó 13 ika. Belgiumi elsőbbsége 1922. évi április hó 26-ika. A találmány tárgya oly berendezés mintával bevont burkolólemezek gyártá­sára, melynél a burkolólemez gyártás köz­ben szakaszosan tovamozgatott asztallap 6 által hordatik, mely a burkolólemezt egy­másután egy alkalmas gépnek a burkoló­lemez előállítására szükséges egyes mű­veleteit elvégző állomásaihoz viszi. A jelen találmány elsősorban vonatko­.0 zik azon berendezésekre, melyeknél az egyes különböző színek számára elosztó­berendezést alkalmazunk. Ezen berendezéseknél a mintát szolgál­tató különböző színek összekeverődését .5 az előállítás közben egy keretminta vá­laszfalai akadályozzák meg, mely keret­mintát vékony függőleges falak a bur­kolólemezen előállítandó minta összes körvonalait követő különböző tokokra 10 osztják. Minden egyes színnek a minta meg­felelő részeibe való bevitelére ellenmintát alkalmazunk. Ezen ellenmintát a minta fölött elrendezett lemez képezi, mely al-Í5 kalmas méretű nyílásokkal van ellátva, melyek az elosztóberendezésből jövő szí­neket átbocsátják, azonban csakis bizo­nyos helyeken, míg a minta egyéb részeit az említett lemez elzárja. 10 A különböző színek bevezetése után a mintát felemeljük és a burkolólemez elő­állítását a lemez tömegét képező poralakú anyag hozzáadása által befejezzük. A jelen találmány főleg azon különle­$6 ges berendezésekre vonatkozik, melyek & színek és a burkolólemez tömegét képező anyag elosztására szolgálnak. Ezen elosztóberendezéseket oly tölcsé­rek alkotják, melyek a következő részek­ből állanak: 40 1. egy helytálló tölcsérből, melybe az anyagot betöltjük; 2. egy, az anyagból bizonyos nagyságú adagot elkülönítő berendezésből, mely ezen adagot egy tartányba vezeti át; 45 3. ez utóbb említett tartányból, mely mozgatható és az előállítandó burkoló­lemezt tartalmazó formához vezet. Ez utóbb említett mozgatható tartány alsó zárlapjai a tartány mozgása közben 50 az ellenminta felső felületén csúsznak, amikor is a nyílásokon átvezetik azon anyagot, mely nem hullott bele a for­mába. A színező anyag elosztására szolgáló 55 berendezés: A fentemlített tartány egy felületen csúszik tova, melynek nyílásában foglal helyet az ellenminta; az említett felület és az ellenminta felemeltetik, mihelyt a 60 színezőanyag a minta megfelelő tokjaiba vezettetett, hogy az asztallap a szükséges mértékben elfordulhasson és a mintát a következő színezőanyag elosztóberendezé­séhez vihesse. 65 Mindegyik színelosztóberendezés szá­mára tehát a következő három mozgást kell létesíteni: a) az anyag bizonyos meghatározott mennyiségét tartalmazó tartány ide-oda- 70 mozgását; b) az ellenminta és a tartány felemelé­sére és siilyesztésére szolgáló mozgást; c) a színezőanyagból bizonyos adagot elkülönítő berendezés mozgását, mely be- 75

Next

/
Thumbnails
Contents