88047. lajstromszámú szabadalom • Talajmunkáló gép forgó szerszámmal

Meg-jelent l$)SO. évi november lió 15-én. 1IA6YAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88047. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Talajmunkáló gép forgó szerszámmal. Marciandi Francesco g-yáros Mede-Lomelliiia. A bejelentés napja 1920. évi junius hó 8-ika. Olaszországi elsőbbsége 1919. évi május hó 30-ika. A találmány tárgya talajmegmunkáló­gép, melynek két keringő szerszáma vál­takozva hat a talajra. A szerszámok felül­ről hatolnak a talajba s abba benyo-6 múlva, a görbe szerszámfelületek által ha­tárolt göröngyöt hasítanak ki, melyet ke­ringő-mozgásuk közben előbb megemel­nek s azután átfordítva leejtenek. A csatolt rajz egy foganatosítási példát 10 tüntet fel. 1. ábra a gép oldalnézete; 2. ábra a forgó eketestet tünteti fel azon időpontban, melyben az egyik szerszám a talaj felületbe kezd hatolni; 15 3. ábra ugyané részeket egy későbbi idő­pontban ábrázolja; 4. ábra a 2. ábrának megfelelő előlnézet; 5. ábra a 2. ábra 5—5 szerinti metszetet; 6. ábra a szerszámokat hordó karok 20 egyikének oldalnézete; 7. ábra ugyanezen rész homloknézete a tengely felőli oldalról, mely szemben áll a hozzá képest 180°-kal elfordított hasonló résszel; 25 8. ábra az ezen karokat az excenterrel és a szerszámmal összekötő, a jövőben kapcsolótömbnek nevezett részt tünteti fel; 9. ábra a kapcsolótömb homloknézete a 80 tengely felől tekintve; 10. ábra a 9. ábra 18—10 szerinti met­szete; 11. ábra a 9. ábra 11-^11 szerinti met­szete ; 85 12. ábra a szerszámhajtó-keret oldalné­zete ; 13. ábra ennek homloknézete; 14. ábra a megfelelő felülnézet; 15. ábra a kihasított göröngyöket a szer­számból kiszedő terelő homloknézete; 40 16. ábra ennek oldalnézete; 17. ábra a gép egy módosított alakját ol­dalnézetben ; 18. ábra pedig homloknézetben tünteti fel. 45 A gép lényegileg az állati, vagy mecha­nikus vontatásra berendezett (1) kocsiból s a (2, 2') fő-keretből áll, melynek hossz­oldalai lapos szögben V-alakban vannak elrendezve. A keret elől a kocsira szerelt 50 (3) állvánnyal van kapcsolva, közepe tá­ján a hátsó kocsikerekek (4) agyán nyug­szik, csúcsával pedig ágyazást képez az (5) forgó géptengely számára, melyet a (6) hátsó kocsikerekek a reájuk erősített 55 (9) fogaskerekek, (8) láncok s az (5) ten­gely (7) fogkerekei révén hajtanak. A (2') keretoldalak a (2) keretoldalak megnyúj­tását képezik s az (5) tengelyen túl a gö­röngy-leszedő szerkezetet hordják; az (5) go tengelyre lazán szerelt kis (2") keret lánc­feszítő gyanánt szolgál. A (3) állvány felső vége csavarmenetes és egy csavar­anyát hord, mely a (2) kerettel lévén kap­csolva, beállítása révén lehetővé teszi a 65 keretnek (4) támpontjai körül való kilen­dítését oly célból, hogy az eke-testet a ta­lajtól teljesen felemeljük, vagy hogy a megmüvelési mélységet módosítsuk. Az (5) tengelyen a (10) szerszámhordó-karok 70 azáltal vannak szilárdan párosával fel­szerelve, hogy vagy a tengelyre ékeltet­nek, vagy a felerősítési helyen négyszög­letes keresztmetszetű tengelyhez párosá­val kétoldalról illeszkednek s csavarorsók 75 révén szoríttatnak egymás felé és a ten­gelyhez, mint ez a rajzon látható. A (10)

Next

/
Thumbnails
Contents