87927. lajstromszámú szabadalom • Daratisztító

Megjelent 1980. évi december lx"> 86-én. MAGYAU KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 879537. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Daratisztító. Kovács József főmolnár Nagyatád. A bejelentés napja 1923. évi junius hó 13-ika. Jelen találmány tárgya daratisztító, mely az eddig használt daratisztítókkal szemben azzal az előnnyel bír. hogy benne a darák vékony rétegre vannak szét-5 osztva és a szívószél minden egyes dara­szemhez könnyen hozzáférhet, úgy hogy a szél osztályozó, illetve tisztító hatása erőteljesen érvényesülhet. A találmány tárgya a csatolt rajzon [0 példaképpen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra pedig a gép függélyes metszete. Az (a) állványzaton a (b) garat és en­[5 nek folytatásaképen a (c) elosztócsatorna van megerősítve. Ezen elosztócsatorna alatt a ferdén fekvő és két részre osztott (d) keretek vannak egymás fölött tartó­kon elhelyezve, melyeknek felső (d) fele 20 a kisebb daraszemeket átbocsátó dara­selyemmel, alsó f) fele pedig vászonnal van bevonva, mely ugyan a levegőt át­engedi, amelyen azonban a dara nem hullhat át. A keretek alsó (f) felén egy-25 más mellett a (g) gyűjtőcsatornák van­nak elrendezve, melyek a hosszirányú (h) elvezetőcsatornába torkolnak. Ezen (h) csatorna mellett, de tőle elválasztva a hosszirányú (r) felfogócsatorna van el-Bo rendezve. A (d) keretek felső fele alatt a rézsút fekvő (i) vezetőlemezek vannak el­rendezve, melyek az egyik kereten áthul­lott daraszemeket az alatta levő keretre vezetik. 85 A keretek fölött a (j) ventilátor van megerősítve, melynek (k) háza a legfelső (d) keret alsó része fölé torkoló (1) töl­csérré szűkül össze, amely tölcsérnek a szájnyílása az (m) lap segélyével szabá­lyozható. 40 A keretek előtt a ventilátor tengelyéhez kapcsolt (n) dobon átvetett függélyes (c) végtelen lánc van elhelyezve, mely he­lyenként a (p) ütközőbütyökkel van el­látva. 45 A daratisztító működése a következő: A dara a (b) garaton ömlik a gépbe, innen a (c) elosztócsatornába jut, mely a darát a legfelső két részre osztott <(d) keretre ejti. Ennek felső felén a finomabb szemek 50 áthullanak és az (i) vezetőlap segélyével az alatta fekvő (d) keretre esnek. A (d) keret alsó (f) felére a durvább szemek ke­rülnek, melyek a (j) ventilátor szívása folytán erős szívólégáramlatnak vannak 55 kitéve, mely áramlatnak az erőssége a dara fajsúlyának megfelelően az (m) lap segélyével szabályozható. Az (f) keret­részről a szél által felemelt könnyebb ré­szek a (g) gyűjtőcsatornákba hullanak 60 vissza, ahonnan az (r) elvezetőcsatornán át elvezettetnek. A megtisztított dara­szemek a (h) felfogócsatornában gyűlnek össze, ahonnan elvezettetnek. A felső (d) kereten áthullatt szemek az 65 (i) lap útján az alsó keretre hullanak, ahol a fent leint művelet megismétlődik, miáltal a daraszemek finomságuknak megfelelően osztályozódnak. A kereteket a ventilátor tengelyéről 70 meghajtott (n) dobon átvetett (o) végte­len lánc tartja rázómozgásban, minthogy ezen láncnak (p) bütykei nekiütköznek az egyes kereteiknek és azokat sűrű egy­másutánban le-leszorítják. A bütyök el- 75

Next

/
Thumbnails
Contents