87907. lajstromszámú szabadalom • Eljárás légyfogóknak üvegből való gyártására

Megjelent 1931. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁO SZABADALMI LEÍRÁS 87907. SZÁM. - XVII/e. OSZTÁLY. Eljárás légyfogóknak üvegből való gyártására. Glasfabriken und Raffinerien Josef Inwald A. G. Wien. A bejelentés napja 1923. évi december hó 7-ike. Légyfogóknak üvegből való gyártása ezideig úgy történik, hogy a kifúrott üvegtartály fenekéből a középen egy lukat vágunk ki és ezen lukat tűzben 5 való hevítés által kibővítjük, mire a fene­ket befelé nyomjuk. Ezen gyártási mód azonban azon hátránnyal bír, hogy igen nagy anyagveszteséggel jár, mivel a kü­lönböző munkafolyamatok egészen a 10 légyfogó elkészítéséig csakis meleg álla­potban végezhetők. A találmány tárgyát képező eljárás ál­tal ezen hátrányt teljesen kiküszöböljük. Az üvegtartályt ugyanis egy befelé néző 15 csonkakúpalakú fenékkel fújjuk ki, a középső, a csonkakúp süvegét képező részt pedig a fenéknyílás képzése céljából egy szúrólánggal keresztülszúrjuk, mimellett a megolvasztott üveg a fenéknyílás szélét 20 megerősíti. Ezen gyártási mód egyszerűbb, gyor­sabb és olcsóbb, mint a szokásos. Ezen­kívül pedig a láng szabályozása által az üvegtartály lassú felhevítése és ezáltal a 25 szokásos gyártási eljárásnál fellépő nagy anyagveszteség okának megszüntetése vá­lik lehetségessé. A csatolt rajz 1—4. ábráján az üvegből készült légy-30 fogó átmeneti alakjai a már ismert gyár­tási eljárásnál, az 5. és 6. ábrán pedig a jelen találmány tárgyát képező gyártási eljárás átmeneti alakjai vannak feltüntetve. A szokásos gyártási eljárásnál az (1) 35 üvegtestet mindenekelőtt a (2) fenékrész­szel fuj juk ki (1. ábra). A második munka­fázisban a (2) fenékrész levágása által a (3) fenéknyílást létesítjük (2. ábra). A kö­vetkező munkamenetben az üvegtartályt 40 felhevítjük, a (3) fenéknyílást kibővítjük és a feneket befelé nyomjuk, mint az a 3. ábrából látható. Az eljárás utolsó fázi­sában a (4) lábakat és az (5) nyakgyűrűt helyezzük fel. 45 A találmány tárgyát képező eljárás szerint az (1) üvegtartályt a befelé néző csonkakúpalakú (2) fenékkel és a (4) lá­bakkal fuj juk ki (5. ábra). Ezután a kö­zépső, a csonkakúp süvegét képező (3') 50 részt az (5') fenéknyílás képzése céljából szúrólánggal keresztülszúrjuk (6. ábra), mimellett a megolvasztott üveg a képezett (5') fenéknyílás- (6) szélét a tartósság nö­velése céljából megerősíti. 55 Szabadalmi igény: Eljárás légyfogóknak üvegből való gyár­tására, azáltal jellemezve, hogy az (1) üvegtartályt egy befelé néző, csonka­kúpalakú (2) fenékkel fújjuk ki, a kö- 60 zépső, a csonkakúp süvegét képező (3') részt pedig az (5') fenóknyílás képzése céljából egy szúrólánggal keresztül­szúrjuk, mimellett a megolvasztott üveg a fenéknyílás (6) szélét megerő- 65 siti. 1 rajzlap melléklettel. Pa llas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents