87902. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kénsavnak közonti bevezetésére mechanikai szulfátkemencékben

Megjelent 1931. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87902. SZÁM. — IYh/1. OSZTÁLY. Berendezés kénsavnak központi bevezetésére mechanikai szulfátkemencékbe. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. cég Leverkusen. Pótszabadalom a 84924. sz. szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1920. évi augusztus hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1919. évi november hó 28-ika. A 84924. sz. törzsszabadalomban védve van egy berendezés szulfátkemencéken a kénsav bevezetésére. Amint a törzsszabadalmi leírásban ki 5 van fejtve, a berendezésnek az a célja, hogy a kénsav akképen vezettessék be, hogy az az üst közepén a megfelelő meny­nyiségű kősóval találkozzék, mert csaik ez­által válik lehetővé jó szulfátnak készítése. 10 A savnak és a kősónak ezen biztosított ta­lálkozását és a kettőnek az üst közepében való jó keveredését a törzsszabadalomban feltüntetett foganatosítási alaknál azáltal érjük el, hogy a beömlő saváram a ka-15 varómű forgó mozgásában részt vesz. Már most azt találtuk, hogy ezt a célt minden olyan beömlési berendezéssel el­érjük, amely kényszermozgásúlag össze van kötve a kavaróművel. Tehát ele­gendő például, ha a törzsszabadalom sze- 20 rint már jelenlévő beömlési csövet az (A) átfolyási fazék elhagyásával alkalmas ki­folyási görbülettel látjuk el. Szabadalmi igény: A 84924. sz. törzsszabadalomban védett, 25 mechanikai szulfátkemeneéken a kén­sav bevezetésére való berendezés to­vábbi kiképzése, jellemezve azáltal, hogy az (A) átfolyási fazék helyett egy, a forgó kavaróművel kényszermozgá- 30 siílag összekötött, célszerűen görbület­tel ellátott kifolyási csövet alkalma­zunk. Pa llas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents