87884. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos akkumulátorok ólomelektródái hatóanyagának előállítására

Megjelent 1931. évi január hó 3 -án . MAGYAR ffTRJÍIY! ^^^^ SZABADALMT BÍRiMö SZABADALMI LEÍRÁS 87884. SZÁM. — VH/i. OSZTÁLY. Eljárás elektromos akkumulátorok ólomelektródái hatóanyagának előállítására. Bányai Németh Kálmán festőművész Budapest. A bejelentés napja 1924. évi április hó 8-ika. A különféle elektromos akkumulátorok ólomelektródái az eddigi eljárásokkal ké­szült hatóanyagának (massza) nagy hát­ránya, hogy munkaterhelési viszonyaik 5 kedvezőtlenek, gyorsan porlódnak, elvesz­tik összetartásukat, illetőleg vezetőképes­ségüket és szétesnek, minélfogva gyakori megújításuk költségessé teszi használa­tukat. 10 A felsorolt hátrányok kiküszöbölése céljából mi az ólomeléktródák .aktív masszájának előállítására a következő el­járást alkalmazzuk: Száraz poralakú ólomoxidhoz folytonos 15 keverés közben annyi 21—25 (Beaumé) fo­kos kénsavat öntünk, hogy minél nagyobb tömegében szulfáttá változtassa. Az így nyert pépeit megfelelő ólomrácsba kenjük, lassan megszárítjuk és celluloidnak ace-20 tonban való híg oldatával átitatjuk. Az aceton elpárologtatása utáin a celluloid mint kötőanyag marad vissza, anélkül, hogy a massza jóvezető képességét a leg­kisebb mértékben is csökkentené. 25 Az aceton alkalmazását elkerülhetjük, ha száraz, finom poralakú ólomperoxid­hoz körülbelül 10% arányban finomra őrölt ©elluloidport keverünk. A keveréket ólomrácsba préselve körülbelül 90° 0 ál­landó, egyenletes hőnek tesszük ki, míg 30 csak egész tömegében egyenletesen át nem melegedett. A fenti eljárással készült ólomelektróda masszák kiterjedési együtthatója mini­mális, könnyűsúlyúak, összetartó, szilárd 35 és rugalmas szerkezetűek, az elektrolitul használt folyadék által könnyen átjárha­tók, nem szulfátosodnak és végül élettar­tamuk bármilyen vastag felületi ólom­elektróda élettartamát is felülmúlja. 40 Szabadalmi igény: Eljárás elektromos akkumulátorok ólom­elektródái hatóanyagának {massza) előállítására, jellemezve azáltal, hogy ólomoxidot vagy ólomperoxidot semle- 45 ges kötőanyaggal, pl. celluloiddal át­itatunk, abból a célból, hogy a ható­anyag rugalmassá és összetartóvá té­tessék, anélkül, hogy vezetőképessége csökkentetnék. 50 Piillas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents