87829. lajstromszámú szabadalom • Folytonégő kályha

Megjelent 1931. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87829. SZÁM. — II/h. OSZTÁLY. Folytonégő kályha. líótli Márkus kályhagryáros Győr. A bejelentés napja 1923. évi szeptember hó 19-ike. A jelen találmány tárgya egy ir-rend­szerű folytonégőkályha, melynek jellemzői a rendes töltőajtón kívül még egy, a tűz­magasságban elrendezett tüzelőajtó, to-5 vábbá egy ennek fenekében kiképezett szabályozható, a sekundárlevegő bevezeté­sére szolgáló nyílás és végül egy, a tüzelő­ajtó szintje alatt elrendezett, erős tűzálló anyagból, pl. chamotteból kézsült mély 10 tűzkosár, mely a hazai szenek tökéletes el­égését biztosítja. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező folytonégőkályha egy példaképpen vett kiviteli alakja van függőleges met-15 szetben feltüntetve. A kályha az erős tűzálló anyagból, pl. chamotteból álló (1) béléssel van ellátva, mely a találmány szerint a rendes (2) töltőajtón kívül még a tűzmagasságban !0 elrendezet (3) tüzelőajtó szintje alatt a mély (4) tűzkosárban végződik. Az (1) chamottebélés a kürtőcsőtoldat alatt egy (la) kiszögeléssel bír azon célból, hogy a füstgázok a tűzkosárból ne húzassanak közvetlenül ki a kürtőbe anélkül, hogy a 25 (6) falat érintenék, ami bekövetkeznék, ha ezen (la) kiszögelés nem volna elren­dezve. A (3) tüzelőajtó fenekében a szabályoz­ható (7) nyílás van kiképezve, mely a se- 30 kundárlevegő bevezetésére szolgál. Szabadalmi igény: Ir-rendszerű folytonégőkályha, jellemezve a rendes töltőajtón kívül még egy, a tűzmagasságban elrendezett tüzelőajtó, 36 továbbá egy ennek fenekében kiképe­zett szabályozható, a sekundárlevegő bevezetésére szolgáló nyílás és végül egy, a tüzelőajtó szintje alatt elrende­zett chamottból készült tűzkosár által. 40 1 rajzlap melléklettel. Píillas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents